4 października 2019

Kiedy OC automatycznie się przedłuży?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Standardowo ochrona obowiązuje przez 12 miesięcy, ale co dzieje się później? Czy należy po tym czasie zawrzeć nową umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Automatyczne przedłużenie OC

Jak wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych umowa komunikacyjnego OC przedłuży się automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy, chyba że posiadacz pojazdu złoży pisemne wypowiedzenie najpóźniej na dzień przed jej zakończeniem. Dzięki takim zasadom ograniczone jest ryzyko jazdy z nieważną polisą, a tym samym poważnych konsekwencji finansowych. W Polsce kontrolą dopełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia przez właścicieli pojazdów mechanicznych zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Każdego roku dziesiątki tysięcy nieubezpieczonych posiadaczy otrzymuje wezwanie do zapłaty kary za brak OC. Ile ona wynosi? Zależy od rodzaju pojazdu, długości przerwy w OC oraz minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2019 w przypadku samochodu osobowego kara za brak OC przez maksymalnie 3 dni jest równa 900 zł. Jeśli jednak przerwa wynosi od 4 do 14 dni, to rośnie do poziomu 2250 zł, czyli wysokości minimalnego wynagrodzenia w obecnym roku. Najwięcej zapłaci nieubezpieczony, który nie posiadał OC powyżej 14 dni – 4500 zł.

Niestety ale nie w każdym przypadku umowa ubezpieczenia samochodu przedłuży się automatycznie. Oto przykładowe sytuacje, w których ochrona wygaśnie:
  • Posiadacz pojazdu nie zapłacił pełnej składki OC – np. ubezpieczający zdecydował się na płatność ratalną, uregulował pierwszą należność, ale z pewnych powodów nie zapłacił całej kwoty. Wtedy ochrona ubezpieczeniowa wygasa wraz z zakończeniem umowy OC. W takim przypadku posiadacz pojazdu i tak nie uniknie zapłaty składki – jeśli nie zareaguje na wezwanie do zapłaty, może się to skończyć dla niego sprawą sądową i postępowaniem komorniczym.
  • Krótkoterminowe ubezpieczenie OC – w pewnych przypadkach OC nie zapewnia ochrony przez 12 miesięcy. Jeśli posiadacz pojazdu kupił go w komisie samochodowym, to prawdopodobnie firma ta korzystała z OC na 30 dni. Tym samym wygaśnie ona wraz z zakończeniem umowy i nie ma możliwości, żeby nabywca skorzystał z niej ponownie. Musi już zakupić standardowe ubezpieczenie na 12 miesięcy.
  • Polisa OC od poprzedniego posiadacza – w przypadku otrzymania pojazdu w ramach darowizny lub jego zakupu nowy właściciel ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową w ramach polisy poprzedniego posiadacza. Tzn. sprzedający ma obowiązek przekazania dokumentu, ale kupujący nie musi z niego korzystać. Może wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Wówczas sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Jeśli jednak nabywca zdecyduje się na dalsze korzystanie z polisy zbywcy, to ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie wraz z zakończeniem umowy. Nie obowiązuje wtedy zasada automatycznego przedłużenia OC. Posiadacz pojazdu musi zatem pamiętać o zawarciu nowej umowy.
Możliwa jest również sytuacja, w której dojdzie do podwójnego ubezpieczenia, tj. ubezpieczony nie był świadomy automatycznego przedłużenia ochrony i zawarł umowę z nowym zakładem ubezpieczeń. W takich przypadkach ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych daje możliwość wypowiedzenia tej umowy, która przedłużyła się automatycznie. Posiadacz pojazdu będzie musiał jedynie zapłacić składkę za wykorzystany okres ochrony.

Prześlij komentarz

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpis szukaną frazę, następnie kliknij lupkę lub wciśnij enter