16 czerwca 2013

Tablice rejestracyjne w Polsce ... czyli trochę geografii

Wyróżniki tablic rejestracyjnych w Polsce:

B – województwo podlaskie
C – województwo kujawsko-pomorskie
D – województwo dolnośląskie
E – województwo łódzkie
F – województwo lubuskie
G – województwo pomorskie
K – województwo małopolskie
L – województwo lubelskie
N – województwo warmińsko-mazurskie
O – województwo opolskie
P – województwo wielkopolskie
R – województwo podkarpackie
S – województwo śląskie
T – województwo świętokrzyskie
W – województwo mazowieckie
Z – województwo zachodniopomorskie

Wyróżniki tablic tymczasowych oraz indywidualnych:

B0-B9 – podlaskie
C0-C9 – kujawsko-pomorskie
D0-D9 – dolnośląskie
E0-E9 – łódzkie
F0-F9 – lubuskie
G0-G9 – pomorskie
K0-K9 – małopolskie
L0-L9 – lubelskie
N0-N9 – warmińsko-mazurskie
O0-O9 – opolskie
P0-P9 – wielkopolskie
R0-R9 – podkarpackie
S0-S9 – śląskie
T0-T9 – świętokrzyskie
W0-W9 – mazowieckie
Z0-Z9 – zachodniopomorskie

Wyróżniki tablic wojskowych :

UA – samochody osobowe, osobowo-terenowe 
UB – pojazdy bojowe
UC – samochody osobowo-ciężarowe
UD – autobusy
UE – samochody ciężarowe i ciężarowo-terenowe 
UG – pojazdy specjalne na podwoziu ciężarowym
UI – przyczepy transportowe
UJ – przyczepy specjalne
UK – motocykle

Wyróżniki tablic służb porządku publicznego:

HA – Centralne Biuro Antykorupcyjne
HB – Biuro Ochrony Rządu
HC – Służba Celna
HK – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
HM – Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego
HP – Policja
HS – Kontrola Skarbowa
HW – Straż Graniczna

AM
Strefa Kulturalnej Jazdy

Publikowanie komentarza

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpis szukaną frazę, następnie kliknij lupkę lub wciśnij enter