Kamera samochodowa to niezwykle użyteczny gadżet każdego kierowcy. Lepiej mieć swoją ,,czarną skrzynkę" i oby się nigdy nie przydała niż jej nie mieć a żeby choć raz była potrzebna. Wideorejestrator zdecydowanie ułatwia dochodzenie swoich roszczeń od pozostałych kierowców. Warto więc zadbać aby był jak najlepszej jakości. Vantrue to marka kamer samochodowych premium, gdzie jakość zdecydowanie przewyższa cenę.

24 czerwca 2013

Problemy z tablicami

Dzisiejszy post jest o problemach z tablicami rejestracyjnymi. Miejsce w moim aucie na tablicę jest za małe, czy mogę wygiąć tablicę? Zgubiłem tablicę albo mi ją ukradli, co powinienem zrobić ? Uszkodzona tablica, czy mogę z taką jeździć ? Odpowiedzi na te pytania w dalszej części posta.

Miejsce w moim aucie na tablicę jest za małe, czy mogę wygiąć tablicę?

Pisząc to pytanie mam na myśli auta, które zostały sprowadzone z USA. Polskie tablice rejestracyjne są większych rozmiarów i często ciężko je zamontować. Na pewno nie możemy tablic ucinać, przycinać. Jedyne co w takim wypadku można zrobić to najlepiej lekko dogiąć tablicę, która dopasuje się do zderzaka, ale jednocześnie pamiętajmy że cała tablica musi być widoczna. Wygięcie nie może wpływać niekorzystnie na możliwość odczytania tablicy. Podsumowując można wyginać, ale musi być to tak zrobione aby dało się odczytać numery.

Zgubiłem tablicę albo mi ją ukradli, co powinienem zrobić ?

Zgubienie, kradzież tablicy rejestracyjnej to dla nas spory kłopot. Jak wiemy bez tablic rejestracyjnych na naszym pojeździe nie możemy nim jeździć. Zatem do czasu wyrobienia nowych, auto powinno zostać na parkingu. Za jazdę bez tablic nasz portfel może odchudzić się nawet o 500 zł. Czy zgłaszać brak tablic/y na Policji ? Jeżeli podejrzewamy, że tablica nie zgubiła się od tego że przez kilka ostatnich dni/tygodni jeździliśmy bez jednej śrubki, której nie chciało nam się przykręcić, a od tego że ją ktoś po prostu ukradł to tak, lepiej zgłosić. Będziemy mieli wtedy "podkładkę", która nam pomoże wytłumaczyć się, jeżeli jednak już doszło by do przestępstwa z udziałem naszych tablic rejestracyjnych. Pamiętajcie tylko by na posterunku dali wam potwierdzenie waszego zgłoszenia. Zaświadczenie okazujemy potem w wydziale komunikacji albo opisujemy jak doszło do tego że nie mamy tablic/y.

Uszkodzona tablica, czy mogę z taką jeździć ? 

Nie, nie można jeździć z uszkodzoną, nieczytelną tablicą rejestracyjną. Czy mogę ją sam naprawić i jeździć dalej ? Oczywiście że tak, z tym że po naprawie wszystkie literki muszą być czytelne, bez widocznych uszkodzeń. Tło również musi być w należytym, czytelnym stanie. Jeżeli po naprawie okazało się że tablica nie jest czytelna, trzeba ją wymienić na nową.

Ile tablic muszę dorobić jeżeli ukradli/zgubiłem tylko jedną ? 

I tutaj jest różnie. Jeżeli brakuje nam tablicy nowego typu ( białe z flagą Unii Europejskiej po lewej stronie), wówczas możemy dorobić sobie jedną, brakującą sztukę co będzie wiązało się z wydatkiem około 50 zł. Gorzej jeżeli mamy(mieliśmy) tablice białe z flagą Polski po lewej stronie. Takich niestety już nie produkują i będziemy zmuszeni wyrobić dwie nowe, a koszt wzrasta do około 90 zł. Najgorzej wypadają jednak Ci którzy stwierdza brak tablicy najstarszego typu, czyli czarnej. Wówczas nie tylko nowe tablice trzeba kupić ale również przerejestrować auto, a międzyczasie nasz portfel topnieje aż o około 190 zł. Co z naklejką na szybie? Jeżeli mieliśmy białe tablice (obojętnie czy z flaga Polski czy Unii Europejskiej) i chcemy zachować nasze numery nie musimy naklejki wymieniać na nową.

I na zakończenie, przepisowo o umiejscowieniu tablicy, czyli coś dla tych którzy lubią wozić tablicę rejestracyjną za przednią szybą. Z jednej strony ok, jest widoczna z przodu ale tylko teoretycznie, bo odbicie światła może spowodować nieczytelność numerów. Z drugiej strony paragraf 25 wyraźnie stwierdza że powinna być w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym, a więc jak to jest na większości aut, na przednim zderzaku. No i nic nie powinno zasłaniać tablicy, a szyba ją w jakimś stopniu zasłania więc to kolejny argument by lepiej nie wozić tej tablicy za szybą. Kolejny argument .....Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe ..." jest wyraźnie napisane, że na pojeździe, więc jeżeli jest za szybą na pewno nie jest na aucie tylko w aucie.Dz.U.2002.133.1123

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 22 lipca 2002 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
  
ROZDZIAŁ 3
§ 25. 1.Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego tablice umieszcza się z przodu pojazdu.
3.Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.
4.Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.
6.Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu.
§ 26.Utrzymywanie tablic i innych oznaczeń pojazdów, o których mowa w przepisach rozdziału 4, w należytym stanie i zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.
§ 17.Tablice ze względu na wielkość dzielą się na:
1) samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) - do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych i motorowerów,
2) motocyklowe (dwurzędowe) - do oznaczania motocykli i ciągników rolniczych,
3) motorowerowe (dwurzędowe) - do oznaczania motorowerów.

§ 20.Na tablicach nie mogą być umieszczane inne oznaczenia niż te, o których mowa w § 18 i 19.


Dz.U.2003.32.262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH

§ 1. 1.Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2) dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3) dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4) dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2.Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b) lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
4) wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
5) wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b) płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
6) wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
AM
Strefa Kulturalnej Jazdy

1 komentarz:

  1. Miałam problem z tablicą umieszczoną na motocyklu, nie chciała się dobrze trzymać i już kilka razy odpadła.

    OdpowiedzUsuń

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpis szukaną frazę, następnie kliknij lupkę lub wciśnij enter

Kasyno z darmowymi spinami zawsze przyciągały nowych graczy, gracze otrzymują free spins za rejestrację lub jako ekskluzywny bonus od www.casino-online24.pl. Graj w kasyna bez weryfikacji online w www.bet-kasyno.info. Blog motoryzacyjny 2021 - kultura na drodze to priorytet.