Kamera samochodowa to niezwykle użyteczny gadżet każdego kierowcy. Lepiej mieć swoją ,,czarną skrzynkę" i oby się nigdy nie przydała niż jej nie mieć a żeby choć raz była potrzebna. Wideorejestrator zdecydowanie ułatwia dochodzenie swoich roszczeń od pozostałych kierowców. Warto więc zadbać aby był jak najlepszej jakości. Vantrue to marka kamer samochodowych premium, gdzie jakość zdecydowanie przewyższa cenę.

16 marca 2020

Odszkodowanie za wypadek samochodowy - jak uzyskać i jakie problemy możesz napotkać?

Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie. Każdego dnia nad Wisłą odnotowuje się dziesiątki zdarzeń, w efekcie których mienie poszkodowanych ulega zniszczeniu, a nierzadko dochodzi do utraty zdrowia albo nawet życia. Funkcjonujący w Polsce system ubezpieczeń komunikacyjnych daje możliwość uzyskania odszkodowania. Jak się o nie starać? Jak wyglądają procedury? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać finansową rekompensatę za szkody? Dowiedz się więcej, jak przebiega proces starania się o odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawy.

Bezpośrednio po wypadku


Wypadek samochodowy to zawsze duży stres dla każdego, kto w nim uczestniczy. Zdarzenie drogowe wiąże się bowiem co najmniej ze szkodami materialnymi, najczęściej w postaci wgniecionych blach czy zepsutych podzespołów auta. Niestety bywają również zdarzenia, które mają poważne konsekwencje zdrowotne dla uczestników, wliczając trwałe kalectwo i śmierć. Niezależnie od skali szkód i obrażeń wynikających z wypadku bezpośrednio po nim powinno się zachować zimną krew. Choć trudno opanować emocje w takiej sytuacji, należy mieć świadomość, jak ważne jest odpowiednie zachowanie po zdarzeniu drogowym, również w kontekście odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy.

Ponieważ to, czy towarzystwo wypłaci odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawy w oczekiwanej przez poszkodowanego kwocie, zależy od przedstawionych dowodów, ich zbieranie warto zacząć już w momencie zdarzenia. Najpierw jednak należy się upewnić, czy żaden uczestnik wypadku nie doznał obrażeń – jeśli tak się stało, obowiązujące przepisy nakazują wezwanie policji. W miarę możliwości trzeba także zabezpieczyć miejsce zdarzenia, np. usuwając z drogi elementy, które mogą utrudniać ruch lub stanowić zagrożenie dla jego uczestników.

Identyfikacja sprawcy


Jeżeli w wypadku nikt nie ucierpiał, a sprawca wypadku został zidentyfikowany i przyznaje się do winy, nie trzeba wzywać policji. Istnieje jednak taka możliwość – wtedy zadaniem funkcjonariuszy będzie wskazanie winnego. W sytuacji, gdy uczestnicy zdarzenia nie decydują się na wzywanie policji, powinno się sporządzić wspólne oświadczenie, które precyzyjnie opisuje jego przebieg, a także zawiera informacje na temat sprawcy i poszkodowanego. Należy w nim ująć następujące dane:
 • datę, godzinę i miejsce wypadku,
 • imiona, nazwiska i dane teleadresowe sprawcy i poszkodowanego,
 • numery rejestracyjne, marki i modele pojazdów biorących udział w wypadku,
 • nazwy towarzystw, w których sprawca i poszkodowany mają wykupione polisy ubezpieczeniowe,
 • przebieg zdarzenia,
 • rodzaj i skalę szkód,
 • dane personalne i kontaktowe ewentualnych świadków,
 • podpisy sprawcy i poszkodowanego.
Wspólne oświadczenie, na podstawie którego poszkodowany będzie mógł się skutecznie starać o odszkodowanie po wypadku samochodowym z ubezpieczenia OC sprawy, może zostać sporządzone odręcznie na miejscu zdarzenia. Aby oszczędzić sobie czasu i nerwów, można przygotować wzór do wypełnienia w domu i cały czas wozić go przy sobie lub pobrać go ze strony internetowej Rzecznika Finansowego albo jednego z towarzystw ubezpieczeniowych i wydrukować. Oświadczenie powinno dokładnie opisywać, jak doszło do wypadku i jak powstały szkody.

Decydując się na sporządzenie wspólnego oświadczenia i nie wzywając policji, należy mieć świadomość, że sprawca może podważyć to, co zostało zawarte w dokumencie, argumentując zmianę zdania np. stresem powypadkowym. Wówczas sprawę ma prawo rozstrzygnąć jedynie sąd i choć można przypuszczać, że uda się poszkodowanemu ją wygrać, znacząco opóźni to wypłatę odszkodowanie z jego ubezpieczenia OC. Taki wariant można wykluczyć w przypadku sporządzenia notatki policyjnej, która jednoznacznie określa sprawcę.

Zbieranie dowodów


Mając na uwadze, że przy podejmowaniu decyzji o wypłacie odszkodowania z polisy sprawcy towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają dowody przedstawione przez poszkodowanego, bezpośrednio po wypadku warto poprosić ewentualnych świadków o potwierdzenie prawdziwej wersji wydarzeń i pozyskać od ich dane personalne oraz kontaktowe. Należy postarać się, aby świadkowie pozostali na miejscu do momentu przyjazdu policji, a w razie spisywania oświadczenia ich dane były w nim ujęte. Do materiału dowodowego warto włączyć również zdjęcia wykonane osobiście po wypadku, choćby telefonem.

Zgłoszenie szkody


Po zebraniu materiału dowodowego i wykonaniu wszystkich innych niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia należy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wykupił OC. W przypadku kierowców, którzy zawarli polisę z Bezpośrednią Likwidacją Szkód, można się zgłosić do swojego ubezpieczyciela, o ile wartość szkód jest mniejsza niż 30 000 zł i nie obejmują one obrażeń zdrowotnych. Teoretycznie termin wynosi 3 lata od daty szkody, jednak w praktyce warto zrobić to jak najszybciej, najlepiej następnego dnia roboczego, ponieważ szybkie zgłoszenie wypadku pozwala na sprawne załatwienie wszystkich formalności i skuteczne uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy.

Jak powiadomić firmę o szkodzie? Procedury zależą od przepisów obowiązujących w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym, jednak z reguły można to zrobić telefonicznie, mailowo, osobiście i listownie – forma zależy więc wyłącznie od wyboru kierowcy. Posiadany materiał dowodowy oraz inne wymagane dokumenty można zeskanować i dostarczyć elektronicznie, zanieść do oddziału firmy lub w fizycznej formie dostarczyć za pośrednictwem poczty bądź kurierem.

Wycena i wypłata odszkodowania


Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania za wypadek z OC sprawcy, jednak zanim to nastąpi, z reguły biegły oszacowuje jej wartość. W tym celu przeprowadza oględziny pojazdu lub innych rzeczy materialnych zniszczonych w efekcie zdarzenia, uprzednio kontaktując się z poszkodowanym i ustalając dogodny termin spotkania. Wycena biegłego odbywa się zawsze w razie szkód o wysokiej wartości, podczas gdy niewielkie uszkodzenia coraz częściej są wyceniane zdalnie, bez zaangażowania rzeczoznawcy.

Na podstawie oceny biegłego i bazując na specjalnych katalogach Audatex lub EurotaxGlass’s, towarzystwo dokonuje dokładnej wyceny, po czym przesyła ją poszkodowanemu, który może, choć nie musi się z nim zgodzić. Akceptacja wyceny jest ważna przy wyborze gotówkowego modelu rozliczenia, który polega na tym, że odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku otrzymuje się w formie pieniężnej i we własnym zakresie dokonuje się niezbędnych napraw. Decydując się na wariant bezgotówkowy, wycena towarzystwa w praktyce nie ma znaczenia, ponieważ wszystkie rozliczenia odbywają się pomiędzy firmą ubezpieczeniową a warsztatem, który zajmuje się przywróceniem pojazdu do sprawności.

W praktyce likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd różni się od teoretycznych rozważań kwotą przyznanego nam odszkodowania. Niestety wysokość wypłacanych odszkodowań komunikacyjnych w znacznej większości pozostawia wiele do życzenia. Zakłady ubezpieczeń zwykle dość mocno zaniżają kwotę wyceny szkody ( jak to rozpoznać w naszym kosztorysie opisano tutaj: https://www.take-care.com.pl/zanizone-odszkodowanie-oc.html ) i poszkodowany otrzymuje odszkodowanie, które nie pozwala na profesjonalną naprawę swojego auta.
Jeżeli otrzymaliśmy zaniżone odszkodowanie i nie zgadzamy się z wyceną, należy odwołać się od zaproponowanej wyceny. W odpowiedzi towarzystwo może przyznać poszkodowanemu rację lub nie zgodzić się z nim – odrzucenie odwołania oznacza, że jedyną drogą na uzyskanie odszkodowania w oczekiwanej wysokości jest rozprawa w sądzie. Warto pamiętać, że może ono obejmować nie tylko wartość szkód w mieniu i obrażeń cielesnych i psychicznych, ale również wyrównanie za utratę rynkowej wartości auta, koszty holowania oraz wydatki na wynajem auta zastępczego za każdy dzień do momentu zakończenia naprawy pojazdu zniszczonego w wypadku.

Co może obejmować odszkodowanie z OC sprawcy


Na odszkodowanie za OC sprawcy za wypadek, w którym doszło do obrażeń cielesnych lub psychicznych, składaj się koszty następujących świadczeń, usług i zdarzeń:
 • leczenie i rehabilitacja,
 • utracony dochód,
 • renta,
 • rekompensata za cierpienie (również psychiczne),
 • zadośćuczynienie za pogorszenie się sytuacji materialnej,
 • urządzenie pogrzebu osoby bliskiej zmarłej w zdarzeniu,
 • renta alimentacyjna z tytułu śmierci bliskiej osoby.

Aby uzyskać rekompensatę za powyższe świadczenia, konieczne jest ich udokumentowanie, dlatego należy zbierać wszelkie paragony, rachunki i faktury za usługi medyczne, rehabilitacyjne czy funeralne. Co ważne, dotyczy to kosztów nie tylko samych usług, ale również wydatków na dojazdy do lekarza czy kliniki rehabilitacyjnej. Z kolei w celu otrzymania odszkodowania z OC sprawcy za wypadek z tytułu utraconych dochodów trzeba udowodnić ich skalę i pokazać, że np. przez miesiąc braku możliwości wykonywania zawodu utraciło się 20% pensji.

Dopłaty do odszkodowań w Take Care Polska


Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyceny czy wypłaconego odszkodowania z powodu wypadku zawsze można się zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania wyczerpujących wyjaśnień. Firma ma obowiązek udzielenia zrozumiałych, niezbędnych informacji, jednak w praktyce współpraca z towarzystwem często jest problematyczna i dla przeciętnego Kowalskiego zbyt czasochłonna. Dlatego warto rozważyć wsparcie ze strony fachowych przedsiębiorstw, które zajmują się uzyskiwaniem dopłat do odszkodowań.

Jako Take Care Polska działamy w imieniu osób, które nie mają czasu lub chęci na załatwianie formalności związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za wypadek drogowy z OC sprawcy. Zajmujemy się dopłatami do odszkodowań OC / AC, gwarantując bezzwrotną dopłatę do szkody niezależnie od tego, jak potoczy się postępowanie. Jesteśmy do dyspozycji kierowców, którzy nie zgadzają się z decyzją towarzystwa z uwagi na zbyt niską wycenę, która uniemożliwia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Gwarantujemy oszczędność czasu i wypłatę kwoty, której wysokość jest w pełni satysfakcjonująca dla poszkodowanego.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy odszkodowania.

29 komentarzy:

 1. Anonimowy16/3/20 23:13

  Ktoś korzystał z takiej dopłaty?

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety na polskich drogach wypadków nie brakuje. W obecnym czasie w dobie pandemii, gdzie ruch jest zmniejszony wypadków nadal nie brakuje. Uważajmy na siebie i swoich bliskich, brawura nie opłaca się, a jej skutki możemy odczuwać nie tylko finansowo ale i zdrowotnie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Cenne i bardzo przydatne informacje. O pomoc w odszkodowaniu warto zgłosić się do dobrej kancelarii adwokackiej.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja miałem w zeszłym tygodniu wypadek na autostradzie w Niemczech i byłem strasznie zaaferowany tą sytuacją. Nigdy wcześniej nie miałem takiego doświadczenia, ale zachowałem zimną krew znalazłem firmę z Polski https://laweta-hamburg.com.pl/
  , która zabrała mój samochód do kraju. Teraz będę naprawiał samochód z OC sprawcy, ponieważ ja jestem poszkodowanym w tym wypadku. Po prostu byłem w złym miejscu o złej porze.

  OdpowiedzUsuń
 5. bardzo ciekawa opcja dla poszkodowanych. Może wpłynie to na ucywilizowanie rynku ubezpieczeń

  OdpowiedzUsuń
 6. Temat odszkodowań jest naprawdę obszerny

  OdpowiedzUsuń
 7. POZDRAV SVAKA NOVA GODINA. Samo želim da cijeli svijet zna o ovom bacaču čarolija kojega sam upoznao prije nekog vremena, ne mogu reći sve što je on učinio za mene. suprug me napustio prije dvije godine s djecom. Surfala sam internetom kad sam na internetu upoznala svjedočanstvo ovog divnog čovjeka, odlučila sam ga isprobati i moj se suprug vratio i opet smo sretni što ne mogu sve što mi je pomogao staviti u pisanje, sve što mogu reći je puno hvala, jako sam sretna i uvjerio me da radi puno magije, uključujući

  1. Čarolija ljubavi
  2. Čarolija snage
  3. Magija uspjeha
  4. Sudbina trudnoće
  5. Čarolija braka
  6. Čarolija dobro plaćenog posla
  7. Čarolija zaštite
  8. Čarolija pobjede u parnici
  9. Sreća itd.

  Ako trebate pomoć bacača čarolija, dr. alaba, kontaktirajte ga na ovu adresu e-pošte (dralaba3000@gmail.com) ili ga dodajte na whatsapp / Viber broj +2349071995123 i razgovarajte s njim o svom problemu. Dobar je čovjek i uvijek ću mu biti zahvalan.;;;;;;

  OdpowiedzUsuń
 8. IMATE LI BILO KOJU TEŠKOĆU U ŽIVOTU I ŽELITE TRAJNJE RJEŠENJE KONTAKT DR AJAYI ON JE MOĆNA KOLICINA ZA ISPRAVU NA Viberu ili WhatsAppu: +2347084887094 ili e-pošti: drajayi1990@gmail.com

  Suprug se planirao razvesti od mene govoreći da je umoran od našeg sindikata, bio sam iznenađen jer je to odjednom došlo i moj mi je instinkt rekao da nešto ide po zlu, kasnije saznajem da moj suprug ima ženu vani, pitala sam ga za to , jako se naljutio i rekao da zato želi da se razvedemo, napustio je dom 6 mjeseci kad sam vidio kontakt dr. Ajayija, bacača čarolija, žena je objasnila kako je mogla zatrudnjeti i imati vlastito dijete s biljnim lijekom nakon 9 godina braka, kontaktirao sam ga i objasnio mu svoju situaciju sa suprugom, rekao mi je da mojim suprugom manipulira mračna sila, rekao mi je neke stvari da učinim i napravim čaroliju za mene, nakon sedam dana čarolije moj se suprug vratio kući i razderao papir za razvod, sada živimo sretno, sve zahvaljujući dr. Ajayiju. Nemojte se sramiti svojih problema, potražite pomoć i riješite je.

  OdpowiedzUsuń
 9. Svi imamo svoje različite priče u životu. bili su usponi i padovi, ali ja sam bio više shrvan kad je moj zaručnik, s kojim izlazimo već 7 godina, rekao da bismo trebali prekinuti vezu, nisam doživio takvu bol kakvu sam osjećao tog dana u svom životu. Pitao sam u čemu sam pogriješio, ali rekao je da je umoran, nakon 3 mjeseca razdvajanja naišao sam na svjedočenje dame koja je govorila dobre stvari o dr. Ajayiju, bacaču čarolija koji je mnogim ljudima pomogao da vrate mir i ljubav u svom domu, stvarno volim svog muškarca i želim ga natrag u mom životu, pa sam se obratila dr. Ajayiju i objasnila si, nakon savjetovanja rečeno mi je u čemu je problem i što učiniti za obnavljanje veze, učinila sam sve što sam tražila od mene i nakon urađena je čarolija, zaručnik me kontaktirao i sad smo u sretnom braku. Ako vam treba pomoć genijalnog bacača čarolija, možete se osloniti na dr. Ajayija, vjerujem da ćete imati razloga za ponovni osmijeh. Kontaktirajte Viber / Whatsapp: +2347084887094

  OdpowiedzUsuń
 10. suočavate li se s bilo kakvim poteškoćama u životu i želite li pomoć bacača čarolija, suočite li se s razvodom i želite pomirenje dr. Ajayi je pravi i pravi čovjek za posao, stvarno je dobar u onome što radi jer je također pomogao ja da oporavim svog supruga nakon razdvajanja kontaktirajte ga na Viber / Whatsapp: +2347084887094 ili e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Možete ga dobiti za sljedeće čarolije

  ljubavna čarolija,
  Čarolija za promociju rada,
  lutrijska čarolija,
  biljni lijek za bilo koji zdravstveni problem

  OdpowiedzUsuń
 11. Suočavate li se s poteškoćama u bračnom domu? kontaktirajte dr. Ajayija danas za trajno rješenje, nemojte se sramiti podijeliti svoje probleme jer je podijeljeni problem već napola riješen, pa vas molim da kontaktirate doktora Ajayija, duhovnog čovjeka na Whatsappu / Viberu: +2347084887094, Pomogao mi je da se vratim moj suprug nakon 9 mjeseci razdvojenosti, preko rođaka upoznajem njega da je pomogao u dobivanju vlastite bebe nakon 12 godina braka bez djeteta. Rekla je da je dr. Ajayi dala biljni lijek koji joj je pomogao da zatrudni i ona donosi na zemlju zdravog dječačića. Ako ste suočeni s bilo kojim izazovom u životu, duhovno ili fizički i želite brzo rješenje, dr. Ajayi je vaša zadnja stanica.

  OdpowiedzUsuń
 12. Anonimowy30/7/22 03:02

  Dobar dan prijatelji, po struci sam liječnik. Nikad nisam stvarno vjerovao u superfeshier zbog svoje profesionalne pozadine sve dok nisam naišao na dr. Ajayija, moćnog bacača čarolija koji je odličan u svom radu. Imala sam problema u svom 12-godišnjem braku kada sam otkrila da je moj suprug bio u vezi sa svojom kolegicom pa sam mu se suočila, sve što mi je mogao reći je da trebam biti spremna za razvod jer sam mu dosta, ovo je bilo stvarno iznenađujuće jer za dva dana dobijem papir za razvod od njega, molim ga da prestane ali on se čudno ponašao ni ne razmišljajući kako će to utjecati na našu djecu, tada sam razgovarala s prijateljicom o svom problemu i rekla mi je kako je bila u sličnoj situaciji, ali je dr. Ajayi napravio ljubavnu čaroliju za nju koja joj je spasila brak, bio sam skeptičan, ali stvarno ne želim propali brak pa sam kontaktirao dr. za pomoć, nakon što sam mu objasnio svoju situaciju, rečeno mi je što treba učiniti i danas je moj muž ponovno u miru sa mnom i prekinuo sam sve svoje loše postupke prema meni. Ako imate problem u vezi, dr. Ajayi je vaša zadnja stanica za rješenje. Možete kontaktirati na Whatsapp / Viber: +2347084887094 ili Email: drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 13. Anonimowy23/8/22 11:44

  Muž me ostavio da bude s drugom dr. Ajayi je moćan duhovni čovjek kojem možete potražiti ako vam je potrebna pomoć, on je savršeni bacač čarolija koji vam može pomoći da riješite svoje životne probleme. možete ga kontaktirati na njegovu e-poštu :drajayi1990@gmail.com i također ga možete kontaktirati na njegov WhatsApp / Viber broj: +2347084887094 pomogao mi je da vratim bivšu ženu nakon 4 godine razdvojenosti, bio sam u nedoumici, ali dr. Ajayi uspjelo razjasniti sumnje s dobrim rezultatima. Dr. Ajayi također priprema biljke za bilo koju vrstu bolesti, biljke za liječenje impotencije kod muškaraca, biljke za liječenje fibroida, biljke za trudnoću, biljke za bubrežne bolesti, lijek za dijabetes i sve vrste zdravstvenih problema Dr. Ajayi ima biljke za njih.

  OdpowiedzUsuń
 14. Anonimowy11/9/22 10:55

  Samo želim da cijeli svijet sazna za ovog čarobnjaka kojeg sam upoznao prije nekog vremena, ne mogu reći sve što je učinio za mene. muž me ostavio prije 4 godine s mojom djecom. Surfala sam internetom kad sam na internetu upoznala svjedočanstvo ovog divnog čovjeka, odlučila sam pokušati i moj se muž sada vratio i ponovno smo sretni. Ne mogu staviti sve oko čega mi je pomogao u pisanoj formi, sve što mogu reći je puno hvala, jako sam sretan i uvjerio me da radi puno magije, uključujući

  *Ljubavna čarolija
  *Čarolija moći
  *Čarolija za uspjeh
  *Sudbina trudnoće
  *Čarolija za brak
  *čarolija za dobro plaćen posao
  * Zaštitna čarolija
  *čarolija za dobivanje sudskog spora
  * čarolija za sreću itd.

  Ako vam je potrebna pomoć čarača dr. Ajayija, kontaktirajte ga na ovu adresu e-pošte (drajayi1990@gmail.com) ili ga dodajte na WhatsApp +2347084887094 i razgovarajte s njim o svom problemu. On je dobar čovjek i uvijek ću mu biti zahvalan.

  OdpowiedzUsuń
 15. Anonimowy18/9/22 11:21

  Jeste li žena koja traži plod utrobe, želite čuti glasove djece u svojoj kući, ali niste uspjeli zatrudnjeti, ne brinite više jer će vam dr. Ajayi pomoći da imate bebu, suočavala sam se slična situacija kada čovjek svjedoči kako mu je veliki čarač dr. Ajayi pomogao da vrati svoju voljenu ženu kući nakon 9 mjeseci razdvojenosti, obratio sam se dr. Ajayiju objasnio mi je moje stanje, rekao mi je da ne plačem više i pripremio biljni piće za mene koje sam popila i za tri mjeseca sam bila trudna s blizancima, sada sam ponosna majka. kontaktirajte dr. Ajayija, čarobnjaka za svaku životnu situaciju, on je dobar čovjek. Viber ili WhatsApp: +2347084887094 ili email :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 16. Anonimowy21/9/22 15:54

  Ne mogu vjerovati da je voodoo narastao do te mjere da ga možete koristiti za dobitak na lutriji. Na internetu sam vidio komentar čarača po imenu dr. Ajayi koji mi je pomogao s vuduom zbog kojeg sam osvojio 450 000 dolara na Powerball lutriji. Također mi je rekao da bih i ja osvojio milijune da sam otišao po milijune. Ali problem je bio u tome što čaroliju možete upotrijebiti samo jednom, što znači da ne postoji druga prilika za igranje dvaput jer je to protiv vudua, rekao je duhovni čovjek. Bio sam tako zahvalan za nešto za što nisam vjerovao da će ikada uspjeti, ali danas sam uspio platiti svoje dugove. Dr. Ajayi je moćan duhovni čovjek koji vam može pomoći riješiti bilo koji životni problem s kojim se susrećete, bilo fizički ili duhovni, na kojeg se možete potpuno osloniti. možete ga kontaktirati na Whatsapp / Viber : +2347084887094 ili na email :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 17. Dobra večer, čitala sam neke članke kada sam naišla na komentar o moćnom bacaču čarolija po imenu dr. Ajayi, prolazila sam kroz jaku emocionalnu bol jer moj muž više nema vremena za mene, uvijek priča o poslu dok je vani i uživa sebe s drugim ženama, dr. Ajayi je napravio ljubavnu čaroliju za mene i od tada moj muž ne može bez da uvijek koristi svaku priliku koju ima da dokaže drugima da me voli, zahvalna sam dr. Ajayiju na moćnoj čaroliji za ljubavna čarolija koju je napravio za mene, ako prolazite kroz teško razdoblje u svojoj vezi i želite trajno rješenje, preporučujem vam dr. Ajayija jer sam imao koristi od njega. Nemojte se sramiti jer je on vrlo povjerljiv i što god razgovarate s njim sigurno je. Doktora Ajayija možete dobiti na Whatsappu: +2347084887094 ili putem e-pošte na :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 18. Dobar dan prijatelji, nikad nisam stvarno vjerovao u superfeshier zbog svoje profesionalne pozadine liječnika sve dok nisam naišao na dr. Ajayija, moćnog bacača čarolija koji je odličan u svom radu. Imala sam problema u svom 12-godišnjem braku kada sam otkrila da je moj muž bio u vezi sa svojim kolegom pa sam mu se suočila, sve što mi je mogao reći je da trebam biti spremna za razvod jer sam mu dosta, ovo je bilo stvarno iznenađujuće jer za dva dana dobijem papir za razvod od njega, molim ga da prestane ali on se cudno ponasao ni ne pomisljajuci kako ce to utjecati na nasu djecu, tad sam s prijateljicom razgovarala o svom problemu i rekla mi je kako je bila u sličnoj situaciji, ali je dr. Ajayi napravio ljubavnu čaroliju za nju koja joj je spasila brak, bio sam skeptičan, ali stvarno ne želim propali brak pa sam kontaktirao dr. za pomoć, nakon što sam mu objasnio svoju situaciju, rečeno mi je što treba učiniti i danas je moj muž ponovno u miru sa mnom i prekinuo sam sve svoje loše postupke prema meni. Ako imate problem u vezi, dr. Ajayi je vaša zadnja stanica za rješenje. Možete kontaktirati na Whatsapp / Viber : +2347084887094 ili Email :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 19. ako imate problema u svom bračnom domu i želite brzo rješenje, savjetovat ću vam da se obratite dr. Ajayiju, velikom duhovnom čovjeku kojeg su bogato blagoslovili njegovi preci, iskusila sam njegovu moć kada moj muž kaže da želi razvod, ali ja stvarno ga volim i ne želim da se razdvojimo pa kontaktiram dr. Ajayi za ljubavnu čaroliju nakon što sam pročitala svjedočanstva različitih ljudi na internetu o njemu, želim kroz proces koji je tražio da slijedim i danas živim sretno sa svojim mužem jer je otkazao i poderao papir za razvod nakon ljubavne čarolije dr. Ajayi, možete mu pisati na njegov Whatsapp broj za brzo rješenje vaših problema +2347084887094 ili na e-mail :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 20. Moj 8-godišnji brak bio je pred krahom kada sam pročitala o dr. Ajayiju, moćnom čaraču koji je napravio ljubavnu čaroliju za mene i to je natjeralo mog muža da klekne i izjavi kako me cijeni i da nikada neće napustiti brak, jer dr. Ajayija, moj dom sada je ispunjen ljubavlju. Ako vam je teško u braku, dr. Ajayi je vaša posljednja postaja za pomoć. Kontaktirajte ga na Whatsappu: +2347084887094

  OdpowiedzUsuń
 21. Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim velikom čovjeku koji se zove dr. Ajayi jer mi je pomogao da vratim svog zaručnika nakon 6 mjeseci razdvojenosti sa svojim čarolijskim moćima koje mu je prenio njegov predak, nikad ne vjerujem u čarolije, ali odlučio sam mu dati pokušaj, iskreno zadivio me svojom velikom moći čarolije. Nikada ne razmišljam o sebi da dajem takvo svjedočanstvo, ali ovo radim jer sam ispunjen radošću jer sam sada sretno oženjen. tako da ako vam je potrebna pomoć bacača čarolija za bilo koju vrstu čarolije, trebali biste kontaktirati dr. Ajayija na WhatsApp ili Viber: +2347084887094 ili e-mail :drajayi1990@gmail.com

  Također mu se možete obratiti za sljedeće:
  1. Lutrijske čarolije
  2. Biljke koje liječe bilo koju vrstu raka
  3. Čarolije za unapređenje posla
  4. Čarolija za dobivanje bilo kojeg sudskog spora
  5. Bilje za trudnoću.

  Samo se obratite dr. Ajayiju za bilo kakve fizičke ili duhovne probleme i pozdravite se s njima.


  OdpowiedzUsuń
 22. Dok čitate ovo, znajte da su vaši problemi napola riješeni ako samo možete poduzeti radnje u vezi s njima, jer on je moćan duhovni čovjek vani po imenu DR WALE kojeg sam upoznao čitajući neki članak na internetu, imate li problema u svojoj vezi i želite li trajno rješenje ili imate bilo kakvih zdravstvenih problema DR WALE će vas oduševiti svojom velikom snagom kontaktirajte ga na WhatsApp/Viber : +2347054019402 ili e-poštom: drwalespellhome@gmail.com Pomogao mi je s čarolijom koja je vratila mog muža kući nakon 9 mjeseci odvajanje, on je također sposoban pripremiti trave za bilo koju vrstu bolesti.

  OdpowiedzUsuń
 23. DR. WALE POMOZITE LJUDIMA U BILO KOJOJ VRSTI PROBLEMA U VEZAMA I BROJEVIMA NA LUTRIJI
  Vrlo je teška situacija kada igrate lutriju i nikada ne dobijete, ili nastavite osvajati nizak fond ne do 100 dolara, bio sam žrtva tako teškog života, najveći fond koji sam ikada osvojio bio je 100 dolara, a ja sam igram lutriju već gotovo 12 godina, stvari su se iznenada promijenile onog trenutka kada sam naišao na tajnu na internetu, svjedočanstvo bacača čarolija po imenu DR WALE, koji pomaže ljudima u bilo kojoj vrsti lutrijskih brojeva, kada sam otišao na internet vidio sam puno dobrih stvari koje svjedoči o DR. WALE. sada sam ponosni dobitnik na lutriji uz pomoć DR WALE-a, osvojio sam 1.000,0000.00 dolara i ovo obznanjujem svima koji su cijeli dan pokušavali osvojiti na lutriji, vjerujte mi da je ovo jedini način da dobijete lutrija. Još jedna dobra vijest ovdje je da je DR WALE također pomogao mojoj prijateljici da vrati svog muža koji ju je ostavio zbog druge žene. sad kad moja prijateljica živi sretna sa svojim mužem. DR WALE-a možete kontaktirati putem: WhatsApp/Viber +2347054019402 ILI e-pošte: drwalespellhome@gmail.com

  DR WALE vam također može pomoći da riješite ove probleme

  (1) Vratiti bivšeg ljubavnika.
  (2) Biljni lijek i duhovno iscjeljivanje.
  (3) Želite biti unaprijeđeni u svom uredu.
  (4) Čarolija za trudnoću.
  (5) Dobiti sudski spor.

  OdpowiedzUsuń
 24. Nakon šest godina u braku s mojim mužem, moj muž je počeo izlaziti s drugim ženama i pokazivati mi hladnu ljubav, nekoliko puta mi je prijetio da će me ostaviti ako se usudim pitati ga o njegovim aferama s drugim ženama. Bila sam potpuno shrvana i zbunjena sve do stare moj mi je prijatelj rekao za internetskog čarača po imenu DR WALE koji pomaže ljudima riješiti svoje probleme u vezi i braku pomoću moći ljubavi. ovo je pokušaj, kad sam kontaktirala dr. WALE-a rekao mi je sve što moram učiniti i učinila sam i pomogao mi je baciti ljubavnu čaroliju i za nekoliko tjedana moj mi se muž vratio i počeo se ispričavati, sada je prestao izlaziti sa ženama i on je sa mnom zauvijek i stvarno. Kontaktirajte DR WALE putem WhatsAppa/Vibera: +2347054019402
  E-MAIL: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 25. Mnogo su bacača čarolija na internetu, ali DR WALE je drugačiji od njih. DR WALE će biti vaše posljednje autobusno mjesto. DR WALE je prava osoba koja će vam također pomoći da riješite sve svoje probleme. Uz njegovu pomoć sva će vaša tuga nestati, a on će vam vratiti sreću. Kada sam upoznala DR WALE-a, objasnila sam mu sve probleme koje sam imala sa svojim mužem kojeg je napustio da bi ostao s drugom ženom. Ostavio je mene i djecu bez ičega. Nakon svih mojih objašnjenja, DR WALE mi je rekao da moram platiti za STAVKE što sam i učinio. Zatim mi je rekao da će čarolija proraditi danima na koje ja čekam. I moje iznenađenje nakon nekoliko dana primila sam poziv glas mog supruga koji je plakao na telefonu i rekao mi da ne zna što ga je spopalo. molio me za oproštenje i rekao mi da se vraća kući. Upravo sada svi ponovno živimo sretno zajedno. Sve hvala DR WALE-u za sjajan rad. I vi možete kontaktirati DR WALE-a na WhatsApp/Viber: +2347054019402 ILI Email: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 26. udala sam se za svog dečka iz srednje škole, oboje imamo troje djece. živjeli smo dobro sve dok nas njegova maćeha nije došla posjetiti. nakon tjedan dana kad je otišla, i moj se muž počeo čudno ponašati, bila sam i ja. Bio sam šokiran i iznenađen jer nikad nisam znao što sam krivo učinio. rekao mi je da prekida naš brak i da će povesti i djecu sa sobom. jer znam da moj muž nije bio takav čovjek s lošim srcem, samo sam trebala tražiti rješenje na vrijeme. tako sam naišao na DR WALE-a i vidio mnogo dobrih svjedočanstava o njemu. pa sam ga kontaktirao i rekao mu sve što se događa sa mnom. DR WALE mi je rekao da će pripremiti čaroliju za mene, i zamolio me da uzmem neke stvari koje sam također platio. Nakon što je bacio čini za mene, ispostavilo se da iza svega što se događalo u našem braku stoji maćeha mog muža. previše je razdvojila mene i mog muža, moja supruga maćeha je sada posramljena. sve zahvaljujući DR WALE-u koji je došao s pravom da mi pomogne iz ove nevolje. DR WALE je dobar čovjek od svojih riječi. možete se i vi javiti, i on će vam vratiti sreću. WhatsApp/Viber: +2347054019402 ILI Email: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 27. Anonimowy15/3/23 16:03

  Pozdrav prijatelji, drago mi je što mogu podijeliti svoje iskustvo s dr. Ajayijem, prolazila sam kroz teške trenutke u vezi jer je moj godinu dana mlađi zaručnik iznenada rekao da bismo trebali otkazati vjenčanje, da on više nije zainteresiran za mene, ja bila zbunjena i tražila pomoć, tako sam upoznala dr. Ajayija na internetu koji je napravio ljubavnu čaroliju i moj zaručnik je kleknuo da se ispriča i zahvaljujući dr. Ajayiju, sretno smo u braku. Kontaktirajte Dr. Ajayi Whatsapp: +2347084887094 nećete požaliti.

  OdpowiedzUsuń
 28. Anonimowy24/3/23 15:56

  Rado bih vam svima rekla da sam uspjela okončati problem razvoda i obnoviti svoj brak, ne znam što je spopalo mog muža da je podnosio zahtjev za razvod, pokušala sam ga odgovoriti od toga, ali nije me poslušao, nisam imao drugu opciju nego potražiti pomoć gdje god sam se mogao sjetiti i otišao sam toliko da kontaktiram dr. Ajayija i sada mi je drago što sam od njega zatražio pomoć. Jer da nije bilo dr. Ajayija, ne znam što bi bilo s mojim brakom, jer sam voljela svog muža i nisam mogla podnijeti da ga izgubim. Čarolija je djelovala poput magije, moj se muž promijenio i počeo pokazivati ljubav umjesto razvoda koji je planirao. Presretna sam što mi je sada sve na svom mjestu. Rado bih preporučio dr. Ajayija svima koji imaju probleme u braku i žele tome stati na kraj. Ako trebate pomoć pravog bacača čarolija, kontaktirajte Dr Ajayija na Whatsapp / Viber : +2347084887094 ili e-mail : drajayi1990@gmail.com, vjerujem da vas neće iznevjeriti.

  OdpowiedzUsuń

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpis szukaną frazę, następnie kliknij lupkę lub wciśnij enter

Kasyno z darmowymi spinami zawsze przyciągały nowych graczy, gracze otrzymują free spins za rejestrację lub jako ekskluzywny bonus od www.casino-online24.pl. Graj w kasyna bez weryfikacji online w www.bet-kasyno.info. Blog motoryzacyjny 2021 - kultura na drodze to priorytet.