Kamera samochodowa to niezwykle użyteczny gadżet każdego kierowcy. Lepiej mieć swoją ,,czarną skrzynkę" i oby się nigdy nie przydała niż jej nie mieć a żeby choć raz była potrzebna. Wideorejestrator zdecydowanie ułatwia dochodzenie swoich roszczeń od pozostałych kierowców. Warto więc zadbać aby był jak najlepszej jakości. Vantrue to marka kamer samochodowych premium, gdzie jakość zdecydowanie przewyższa cenę.

16 marca 2020

Odszkodowanie za wypadek samochodowy - jak uzyskać i jakie problemy możesz napotkać?

Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie. Każdego dnia nad Wisłą odnotowuje się dziesiątki zdarzeń, w efekcie których mienie poszkodowanych ulega zniszczeniu, a nierzadko dochodzi do utraty zdrowia albo nawet życia. Funkcjonujący w Polsce system ubezpieczeń komunikacyjnych daje możliwość uzyskania odszkodowania. Jak się o nie starać? Jak wyglądają procedury? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać finansową rekompensatę za szkody? Dowiedz się więcej, jak przebiega proces starania się o odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawy.

Bezpośrednio po wypadku


Wypadek samochodowy to zawsze duży stres dla każdego, kto w nim uczestniczy. Zdarzenie drogowe wiąże się bowiem co najmniej ze szkodami materialnymi, najczęściej w postaci wgniecionych blach czy zepsutych podzespołów auta. Niestety bywają również zdarzenia, które mają poważne konsekwencje zdrowotne dla uczestników, wliczając trwałe kalectwo i śmierć. Niezależnie od skali szkód i obrażeń wynikających z wypadku bezpośrednio po nim powinno się zachować zimną krew. Choć trudno opanować emocje w takiej sytuacji, należy mieć świadomość, jak ważne jest odpowiednie zachowanie po zdarzeniu drogowym, również w kontekście odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy.

Ponieważ to, czy towarzystwo wypłaci odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawy w oczekiwanej przez poszkodowanego kwocie, zależy od przedstawionych dowodów, ich zbieranie warto zacząć już w momencie zdarzenia. Najpierw jednak należy się upewnić, czy żaden uczestnik wypadku nie doznał obrażeń – jeśli tak się stało, obowiązujące przepisy nakazują wezwanie policji. W miarę możliwości trzeba także zabezpieczyć miejsce zdarzenia, np. usuwając z drogi elementy, które mogą utrudniać ruch lub stanowić zagrożenie dla jego uczestników.

Identyfikacja sprawcy


Jeżeli w wypadku nikt nie ucierpiał, a sprawca wypadku został zidentyfikowany i przyznaje się do winy, nie trzeba wzywać policji. Istnieje jednak taka możliwość – wtedy zadaniem funkcjonariuszy będzie wskazanie winnego. W sytuacji, gdy uczestnicy zdarzenia nie decydują się na wzywanie policji, powinno się sporządzić wspólne oświadczenie, które precyzyjnie opisuje jego przebieg, a także zawiera informacje na temat sprawcy i poszkodowanego. Należy w nim ująć następujące dane:
 • datę, godzinę i miejsce wypadku,
 • imiona, nazwiska i dane teleadresowe sprawcy i poszkodowanego,
 • numery rejestracyjne, marki i modele pojazdów biorących udział w wypadku,
 • nazwy towarzystw, w których sprawca i poszkodowany mają wykupione polisy ubezpieczeniowe,
 • przebieg zdarzenia,
 • rodzaj i skalę szkód,
 • dane personalne i kontaktowe ewentualnych świadków,
 • podpisy sprawcy i poszkodowanego.
Wspólne oświadczenie, na podstawie którego poszkodowany będzie mógł się skutecznie starać o odszkodowanie po wypadku samochodowym z ubezpieczenia OC sprawy, może zostać sporządzone odręcznie na miejscu zdarzenia. Aby oszczędzić sobie czasu i nerwów, można przygotować wzór do wypełnienia w domu i cały czas wozić go przy sobie lub pobrać go ze strony internetowej Rzecznika Finansowego albo jednego z towarzystw ubezpieczeniowych i wydrukować. Oświadczenie powinno dokładnie opisywać, jak doszło do wypadku i jak powstały szkody.

Decydując się na sporządzenie wspólnego oświadczenia i nie wzywając policji, należy mieć świadomość, że sprawca może podważyć to, co zostało zawarte w dokumencie, argumentując zmianę zdania np. stresem powypadkowym. Wówczas sprawę ma prawo rozstrzygnąć jedynie sąd i choć można przypuszczać, że uda się poszkodowanemu ją wygrać, znacząco opóźni to wypłatę odszkodowanie z jego ubezpieczenia OC. Taki wariant można wykluczyć w przypadku sporządzenia notatki policyjnej, która jednoznacznie określa sprawcę.

Zbieranie dowodów


Mając na uwadze, że przy podejmowaniu decyzji o wypłacie odszkodowania z polisy sprawcy towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają dowody przedstawione przez poszkodowanego, bezpośrednio po wypadku warto poprosić ewentualnych świadków o potwierdzenie prawdziwej wersji wydarzeń i pozyskać od ich dane personalne oraz kontaktowe. Należy postarać się, aby świadkowie pozostali na miejscu do momentu przyjazdu policji, a w razie spisywania oświadczenia ich dane były w nim ujęte. Do materiału dowodowego warto włączyć również zdjęcia wykonane osobiście po wypadku, choćby telefonem.

Zgłoszenie szkody


Po zebraniu materiału dowodowego i wykonaniu wszystkich innych niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia należy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wykupił OC. W przypadku kierowców, którzy zawarli polisę z Bezpośrednią Likwidacją Szkód, można się zgłosić do swojego ubezpieczyciela, o ile wartość szkód jest mniejsza niż 30 000 zł i nie obejmują one obrażeń zdrowotnych. Teoretycznie termin wynosi 3 lata od daty szkody, jednak w praktyce warto zrobić to jak najszybciej, najlepiej następnego dnia roboczego, ponieważ szybkie zgłoszenie wypadku pozwala na sprawne załatwienie wszystkich formalności i skuteczne uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy.

Jak powiadomić firmę o szkodzie? Procedury zależą od przepisów obowiązujących w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym, jednak z reguły można to zrobić telefonicznie, mailowo, osobiście i listownie – forma zależy więc wyłącznie od wyboru kierowcy. Posiadany materiał dowodowy oraz inne wymagane dokumenty można zeskanować i dostarczyć elektronicznie, zanieść do oddziału firmy lub w fizycznej formie dostarczyć za pośrednictwem poczty bądź kurierem.

Wycena i wypłata odszkodowania


Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania za wypadek z OC sprawcy, jednak zanim to nastąpi, z reguły biegły oszacowuje jej wartość. W tym celu przeprowadza oględziny pojazdu lub innych rzeczy materialnych zniszczonych w efekcie zdarzenia, uprzednio kontaktując się z poszkodowanym i ustalając dogodny termin spotkania. Wycena biegłego odbywa się zawsze w razie szkód o wysokiej wartości, podczas gdy niewielkie uszkodzenia coraz częściej są wyceniane zdalnie, bez zaangażowania rzeczoznawcy.

Na podstawie oceny biegłego i bazując na specjalnych katalogach Audatex lub EurotaxGlass’s, towarzystwo dokonuje dokładnej wyceny, po czym przesyła ją poszkodowanemu, który może, choć nie musi się z nim zgodzić. Akceptacja wyceny jest ważna przy wyborze gotówkowego modelu rozliczenia, który polega na tym, że odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku otrzymuje się w formie pieniężnej i we własnym zakresie dokonuje się niezbędnych napraw. Decydując się na wariant bezgotówkowy, wycena towarzystwa w praktyce nie ma znaczenia, ponieważ wszystkie rozliczenia odbywają się pomiędzy firmą ubezpieczeniową a warsztatem, który zajmuje się przywróceniem pojazdu do sprawności.

W praktyce likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd różni się od teoretycznych rozważań kwotą przyznanego nam odszkodowania. Niestety wysokość wypłacanych odszkodowań komunikacyjnych w znacznej większości pozostawia wiele do życzenia. Zakłady ubezpieczeń zwykle dość mocno zaniżają kwotę wyceny szkody ( jak to rozpoznać w naszym kosztorysie opisano tutaj: https://www.take-care.com.pl/zanizone-odszkodowanie-oc.html ) i poszkodowany otrzymuje odszkodowanie, które nie pozwala na profesjonalną naprawę swojego auta.
Jeżeli otrzymaliśmy zaniżone odszkodowanie i nie zgadzamy się z wyceną, należy odwołać się od zaproponowanej wyceny. W odpowiedzi towarzystwo może przyznać poszkodowanemu rację lub nie zgodzić się z nim – odrzucenie odwołania oznacza, że jedyną drogą na uzyskanie odszkodowania w oczekiwanej wysokości jest rozprawa w sądzie. Warto pamiętać, że może ono obejmować nie tylko wartość szkód w mieniu i obrażeń cielesnych i psychicznych, ale również wyrównanie za utratę rynkowej wartości auta, koszty holowania oraz wydatki na wynajem auta zastępczego za każdy dzień do momentu zakończenia naprawy pojazdu zniszczonego w wypadku.

Co może obejmować odszkodowanie z OC sprawcy


Na odszkodowanie za OC sprawcy za wypadek, w którym doszło do obrażeń cielesnych lub psychicznych, składaj się koszty następujących świadczeń, usług i zdarzeń:
 • leczenie i rehabilitacja,
 • utracony dochód,
 • renta,
 • rekompensata za cierpienie (również psychiczne),
 • zadośćuczynienie za pogorszenie się sytuacji materialnej,
 • urządzenie pogrzebu osoby bliskiej zmarłej w zdarzeniu,
 • renta alimentacyjna z tytułu śmierci bliskiej osoby.

Aby uzyskać rekompensatę za powyższe świadczenia, konieczne jest ich udokumentowanie, dlatego należy zbierać wszelkie paragony, rachunki i faktury za usługi medyczne, rehabilitacyjne czy funeralne. Co ważne, dotyczy to kosztów nie tylko samych usług, ale również wydatków na dojazdy do lekarza czy kliniki rehabilitacyjnej. Z kolei w celu otrzymania odszkodowania z OC sprawcy za wypadek z tytułu utraconych dochodów trzeba udowodnić ich skalę i pokazać, że np. przez miesiąc braku możliwości wykonywania zawodu utraciło się 20% pensji.

Dopłaty do odszkodowań w Take Care Polska


Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyceny czy wypłaconego odszkodowania z powodu wypadku zawsze można się zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania wyczerpujących wyjaśnień. Firma ma obowiązek udzielenia zrozumiałych, niezbędnych informacji, jednak w praktyce współpraca z towarzystwem często jest problematyczna i dla przeciętnego Kowalskiego zbyt czasochłonna. Dlatego warto rozważyć wsparcie ze strony fachowych przedsiębiorstw, które zajmują się uzyskiwaniem dopłat do odszkodowań.

Jako Take Care Polska działamy w imieniu osób, które nie mają czasu lub chęci na załatwianie formalności związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za wypadek drogowy z OC sprawcy. Zajmujemy się dopłatami do odszkodowań OC / AC, gwarantując bezzwrotną dopłatę do szkody niezależnie od tego, jak potoczy się postępowanie. Jesteśmy do dyspozycji kierowców, którzy nie zgadzają się z decyzją towarzystwa z uwagi na zbyt niską wycenę, która uniemożliwia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Gwarantujemy oszczędność czasu i wypłatę kwoty, której wysokość jest w pełni satysfakcjonująca dla poszkodowanego.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy odszkodowania.

56 komentarzy:

 1. Anonimowy16/3/20 23:13

  Ktoś korzystał z takiej dopłaty?

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety na polskich drogach wypadków nie brakuje. W obecnym czasie w dobie pandemii, gdzie ruch jest zmniejszony wypadków nadal nie brakuje. Uważajmy na siebie i swoich bliskich, brawura nie opłaca się, a jej skutki możemy odczuwać nie tylko finansowo ale i zdrowotnie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Cenne i bardzo przydatne informacje. O pomoc w odszkodowaniu warto zgłosić się do dobrej kancelarii adwokackiej.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja miałem w zeszłym tygodniu wypadek na autostradzie w Niemczech i byłem strasznie zaaferowany tą sytuacją. Nigdy wcześniej nie miałem takiego doświadczenia, ale zachowałem zimną krew znalazłem firmę z Polski https://laweta-hamburg.com.pl/
  , która zabrała mój samochód do kraju. Teraz będę naprawiał samochód z OC sprawcy, ponieważ ja jestem poszkodowanym w tym wypadku. Po prostu byłem w złym miejscu o złej porze.

  OdpowiedzUsuń
 5. bardzo ciekawa opcja dla poszkodowanych. Może wpłynie to na ucywilizowanie rynku ubezpieczeń

  OdpowiedzUsuń
 6. Temat odszkodowań jest naprawdę obszerny

  OdpowiedzUsuń
 7. POZDRAV SVAKA NOVA GODINA. Samo želim da cijeli svijet zna o ovom bacaču čarolija kojega sam upoznao prije nekog vremena, ne mogu reći sve što je on učinio za mene. suprug me napustio prije dvije godine s djecom. Surfala sam internetom kad sam na internetu upoznala svjedočanstvo ovog divnog čovjeka, odlučila sam ga isprobati i moj se suprug vratio i opet smo sretni što ne mogu sve što mi je pomogao staviti u pisanje, sve što mogu reći je puno hvala, jako sam sretna i uvjerio me da radi puno magije, uključujući

  1. Čarolija ljubavi
  2. Čarolija snage
  3. Magija uspjeha
  4. Sudbina trudnoće
  5. Čarolija braka
  6. Čarolija dobro plaćenog posla
  7. Čarolija zaštite
  8. Čarolija pobjede u parnici
  9. Sreća itd.

  Ako trebate pomoć bacača čarolija, dr. alaba, kontaktirajte ga na ovu adresu e-pošte (dralaba3000@gmail.com) ili ga dodajte na whatsapp / Viber broj +2349071995123 i razgovarajte s njim o svom problemu. Dobar je čovjek i uvijek ću mu biti zahvalan.;;;;;;

  OdpowiedzUsuń
 8. IMATE LI BILO KOJU TEŠKOĆU U ŽIVOTU I ŽELITE TRAJNJE RJEŠENJE KONTAKT DR AJAYI ON JE MOĆNA KOLICINA ZA ISPRAVU NA Viberu ili WhatsAppu: +2347084887094 ili e-pošti: drajayi1990@gmail.com

  Suprug se planirao razvesti od mene govoreći da je umoran od našeg sindikata, bio sam iznenađen jer je to odjednom došlo i moj mi je instinkt rekao da nešto ide po zlu, kasnije saznajem da moj suprug ima ženu vani, pitala sam ga za to , jako se naljutio i rekao da zato želi da se razvedemo, napustio je dom 6 mjeseci kad sam vidio kontakt dr. Ajayija, bacača čarolija, žena je objasnila kako je mogla zatrudnjeti i imati vlastito dijete s biljnim lijekom nakon 9 godina braka, kontaktirao sam ga i objasnio mu svoju situaciju sa suprugom, rekao mi je da mojim suprugom manipulira mračna sila, rekao mi je neke stvari da učinim i napravim čaroliju za mene, nakon sedam dana čarolije moj se suprug vratio kući i razderao papir za razvod, sada živimo sretno, sve zahvaljujući dr. Ajayiju. Nemojte se sramiti svojih problema, potražite pomoć i riješite je.

  OdpowiedzUsuń
 9. Svi imamo svoje različite priče u životu. bili su usponi i padovi, ali ja sam bio više shrvan kad je moj zaručnik, s kojim izlazimo već 7 godina, rekao da bismo trebali prekinuti vezu, nisam doživio takvu bol kakvu sam osjećao tog dana u svom životu. Pitao sam u čemu sam pogriješio, ali rekao je da je umoran, nakon 3 mjeseca razdvajanja naišao sam na svjedočenje dame koja je govorila dobre stvari o dr. Ajayiju, bacaču čarolija koji je mnogim ljudima pomogao da vrate mir i ljubav u svom domu, stvarno volim svog muškarca i želim ga natrag u mom životu, pa sam se obratila dr. Ajayiju i objasnila si, nakon savjetovanja rečeno mi je u čemu je problem i što učiniti za obnavljanje veze, učinila sam sve što sam tražila od mene i nakon urađena je čarolija, zaručnik me kontaktirao i sad smo u sretnom braku. Ako vam treba pomoć genijalnog bacača čarolija, možete se osloniti na dr. Ajayija, vjerujem da ćete imati razloga za ponovni osmijeh. Kontaktirajte Viber / Whatsapp: +2347084887094

  OdpowiedzUsuń
 10. suočavate li se s bilo kakvim poteškoćama u životu i želite li pomoć bacača čarolija, suočite li se s razvodom i želite pomirenje dr. Ajayi je pravi i pravi čovjek za posao, stvarno je dobar u onome što radi jer je također pomogao ja da oporavim svog supruga nakon razdvajanja kontaktirajte ga na Viber / Whatsapp: +2347084887094 ili e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Možete ga dobiti za sljedeće čarolije

  ljubavna čarolija,
  Čarolija za promociju rada,
  lutrijska čarolija,
  biljni lijek za bilo koji zdravstveni problem

  OdpowiedzUsuń
 11. Suočavate li se s poteškoćama u bračnom domu? kontaktirajte dr. Ajayija danas za trajno rješenje, nemojte se sramiti podijeliti svoje probleme jer je podijeljeni problem već napola riješen, pa vas molim da kontaktirate doktora Ajayija, duhovnog čovjeka na Whatsappu / Viberu: +2347084887094, Pomogao mi je da se vratim moj suprug nakon 9 mjeseci razdvojenosti, preko rođaka upoznajem njega da je pomogao u dobivanju vlastite bebe nakon 12 godina braka bez djeteta. Rekla je da je dr. Ajayi dala biljni lijek koji joj je pomogao da zatrudni i ona donosi na zemlju zdravog dječačića. Ako ste suočeni s bilo kojim izazovom u životu, duhovno ili fizički i želite brzo rješenje, dr. Ajayi je vaša zadnja stanica.

  OdpowiedzUsuń
 12. Anonimowy30/7/22 03:02

  Dobar dan prijatelji, po struci sam liječnik. Nikad nisam stvarno vjerovao u superfeshier zbog svoje profesionalne pozadine sve dok nisam naišao na dr. Ajayija, moćnog bacača čarolija koji je odličan u svom radu. Imala sam problema u svom 12-godišnjem braku kada sam otkrila da je moj suprug bio u vezi sa svojom kolegicom pa sam mu se suočila, sve što mi je mogao reći je da trebam biti spremna za razvod jer sam mu dosta, ovo je bilo stvarno iznenađujuće jer za dva dana dobijem papir za razvod od njega, molim ga da prestane ali on se čudno ponašao ni ne razmišljajući kako će to utjecati na našu djecu, tada sam razgovarala s prijateljicom o svom problemu i rekla mi je kako je bila u sličnoj situaciji, ali je dr. Ajayi napravio ljubavnu čaroliju za nju koja joj je spasila brak, bio sam skeptičan, ali stvarno ne želim propali brak pa sam kontaktirao dr. za pomoć, nakon što sam mu objasnio svoju situaciju, rečeno mi je što treba učiniti i danas je moj muž ponovno u miru sa mnom i prekinuo sam sve svoje loše postupke prema meni. Ako imate problem u vezi, dr. Ajayi je vaša zadnja stanica za rješenje. Možete kontaktirati na Whatsapp / Viber: +2347084887094 ili Email: drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 13. Anonimowy23/8/22 11:44

  Muž me ostavio da bude s drugom dr. Ajayi je moćan duhovni čovjek kojem možete potražiti ako vam je potrebna pomoć, on je savršeni bacač čarolija koji vam može pomoći da riješite svoje životne probleme. možete ga kontaktirati na njegovu e-poštu :drajayi1990@gmail.com i također ga možete kontaktirati na njegov WhatsApp / Viber broj: +2347084887094 pomogao mi je da vratim bivšu ženu nakon 4 godine razdvojenosti, bio sam u nedoumici, ali dr. Ajayi uspjelo razjasniti sumnje s dobrim rezultatima. Dr. Ajayi također priprema biljke za bilo koju vrstu bolesti, biljke za liječenje impotencije kod muškaraca, biljke za liječenje fibroida, biljke za trudnoću, biljke za bubrežne bolesti, lijek za dijabetes i sve vrste zdravstvenih problema Dr. Ajayi ima biljke za njih.

  OdpowiedzUsuń
 14. Anonimowy11/9/22 10:55

  Samo želim da cijeli svijet sazna za ovog čarobnjaka kojeg sam upoznao prije nekog vremena, ne mogu reći sve što je učinio za mene. muž me ostavio prije 4 godine s mojom djecom. Surfala sam internetom kad sam na internetu upoznala svjedočanstvo ovog divnog čovjeka, odlučila sam pokušati i moj se muž sada vratio i ponovno smo sretni. Ne mogu staviti sve oko čega mi je pomogao u pisanoj formi, sve što mogu reći je puno hvala, jako sam sretan i uvjerio me da radi puno magije, uključujući

  *Ljubavna čarolija
  *Čarolija moći
  *Čarolija za uspjeh
  *Sudbina trudnoće
  *Čarolija za brak
  *čarolija za dobro plaćen posao
  * Zaštitna čarolija
  *čarolija za dobivanje sudskog spora
  * čarolija za sreću itd.

  Ako vam je potrebna pomoć čarača dr. Ajayija, kontaktirajte ga na ovu adresu e-pošte (drajayi1990@gmail.com) ili ga dodajte na WhatsApp +2347084887094 i razgovarajte s njim o svom problemu. On je dobar čovjek i uvijek ću mu biti zahvalan.

  OdpowiedzUsuń
 15. Anonimowy18/9/22 11:21

  Jeste li žena koja traži plod utrobe, želite čuti glasove djece u svojoj kući, ali niste uspjeli zatrudnjeti, ne brinite više jer će vam dr. Ajayi pomoći da imate bebu, suočavala sam se slična situacija kada čovjek svjedoči kako mu je veliki čarač dr. Ajayi pomogao da vrati svoju voljenu ženu kući nakon 9 mjeseci razdvojenosti, obratio sam se dr. Ajayiju objasnio mi je moje stanje, rekao mi je da ne plačem više i pripremio biljni piće za mene koje sam popila i za tri mjeseca sam bila trudna s blizancima, sada sam ponosna majka. kontaktirajte dr. Ajayija, čarobnjaka za svaku životnu situaciju, on je dobar čovjek. Viber ili WhatsApp: +2347084887094 ili email :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 16. Anonimowy21/9/22 15:54

  Ne mogu vjerovati da je voodoo narastao do te mjere da ga možete koristiti za dobitak na lutriji. Na internetu sam vidio komentar čarača po imenu dr. Ajayi koji mi je pomogao s vuduom zbog kojeg sam osvojio 450 000 dolara na Powerball lutriji. Također mi je rekao da bih i ja osvojio milijune da sam otišao po milijune. Ali problem je bio u tome što čaroliju možete upotrijebiti samo jednom, što znači da ne postoji druga prilika za igranje dvaput jer je to protiv vudua, rekao je duhovni čovjek. Bio sam tako zahvalan za nešto za što nisam vjerovao da će ikada uspjeti, ali danas sam uspio platiti svoje dugove. Dr. Ajayi je moćan duhovni čovjek koji vam može pomoći riješiti bilo koji životni problem s kojim se susrećete, bilo fizički ili duhovni, na kojeg se možete potpuno osloniti. možete ga kontaktirati na Whatsapp / Viber : +2347084887094 ili na email :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 17. Dobra večer, čitala sam neke članke kada sam naišla na komentar o moćnom bacaču čarolija po imenu dr. Ajayi, prolazila sam kroz jaku emocionalnu bol jer moj muž više nema vremena za mene, uvijek priča o poslu dok je vani i uživa sebe s drugim ženama, dr. Ajayi je napravio ljubavnu čaroliju za mene i od tada moj muž ne može bez da uvijek koristi svaku priliku koju ima da dokaže drugima da me voli, zahvalna sam dr. Ajayiju na moćnoj čaroliji za ljubavna čarolija koju je napravio za mene, ako prolazite kroz teško razdoblje u svojoj vezi i želite trajno rješenje, preporučujem vam dr. Ajayija jer sam imao koristi od njega. Nemojte se sramiti jer je on vrlo povjerljiv i što god razgovarate s njim sigurno je. Doktora Ajayija možete dobiti na Whatsappu: +2347084887094 ili putem e-pošte na :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 18. Dobar dan prijatelji, nikad nisam stvarno vjerovao u superfeshier zbog svoje profesionalne pozadine liječnika sve dok nisam naišao na dr. Ajayija, moćnog bacača čarolija koji je odličan u svom radu. Imala sam problema u svom 12-godišnjem braku kada sam otkrila da je moj muž bio u vezi sa svojim kolegom pa sam mu se suočila, sve što mi je mogao reći je da trebam biti spremna za razvod jer sam mu dosta, ovo je bilo stvarno iznenađujuće jer za dva dana dobijem papir za razvod od njega, molim ga da prestane ali on se cudno ponasao ni ne pomisljajuci kako ce to utjecati na nasu djecu, tad sam s prijateljicom razgovarala o svom problemu i rekla mi je kako je bila u sličnoj situaciji, ali je dr. Ajayi napravio ljubavnu čaroliju za nju koja joj je spasila brak, bio sam skeptičan, ali stvarno ne želim propali brak pa sam kontaktirao dr. za pomoć, nakon što sam mu objasnio svoju situaciju, rečeno mi je što treba učiniti i danas je moj muž ponovno u miru sa mnom i prekinuo sam sve svoje loše postupke prema meni. Ako imate problem u vezi, dr. Ajayi je vaša zadnja stanica za rješenje. Možete kontaktirati na Whatsapp / Viber : +2347084887094 ili Email :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 19. ako imate problema u svom bračnom domu i želite brzo rješenje, savjetovat ću vam da se obratite dr. Ajayiju, velikom duhovnom čovjeku kojeg su bogato blagoslovili njegovi preci, iskusila sam njegovu moć kada moj muž kaže da želi razvod, ali ja stvarno ga volim i ne želim da se razdvojimo pa kontaktiram dr. Ajayi za ljubavnu čaroliju nakon što sam pročitala svjedočanstva različitih ljudi na internetu o njemu, želim kroz proces koji je tražio da slijedim i danas živim sretno sa svojim mužem jer je otkazao i poderao papir za razvod nakon ljubavne čarolije dr. Ajayi, možete mu pisati na njegov Whatsapp broj za brzo rješenje vaših problema +2347084887094 ili na e-mail :drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 20. Moj 8-godišnji brak bio je pred krahom kada sam pročitala o dr. Ajayiju, moćnom čaraču koji je napravio ljubavnu čaroliju za mene i to je natjeralo mog muža da klekne i izjavi kako me cijeni i da nikada neće napustiti brak, jer dr. Ajayija, moj dom sada je ispunjen ljubavlju. Ako vam je teško u braku, dr. Ajayi je vaša posljednja postaja za pomoć. Kontaktirajte ga na Whatsappu: +2347084887094

  OdpowiedzUsuń
 21. Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim velikom čovjeku koji se zove dr. Ajayi jer mi je pomogao da vratim svog zaručnika nakon 6 mjeseci razdvojenosti sa svojim čarolijskim moćima koje mu je prenio njegov predak, nikad ne vjerujem u čarolije, ali odlučio sam mu dati pokušaj, iskreno zadivio me svojom velikom moći čarolije. Nikada ne razmišljam o sebi da dajem takvo svjedočanstvo, ali ovo radim jer sam ispunjen radošću jer sam sada sretno oženjen. tako da ako vam je potrebna pomoć bacača čarolija za bilo koju vrstu čarolije, trebali biste kontaktirati dr. Ajayija na WhatsApp ili Viber: +2347084887094 ili e-mail :drajayi1990@gmail.com

  Također mu se možete obratiti za sljedeće:
  1. Lutrijske čarolije
  2. Biljke koje liječe bilo koju vrstu raka
  3. Čarolije za unapređenje posla
  4. Čarolija za dobivanje bilo kojeg sudskog spora
  5. Bilje za trudnoću.

  Samo se obratite dr. Ajayiju za bilo kakve fizičke ili duhovne probleme i pozdravite se s njima.


  OdpowiedzUsuń
 22. Dok čitate ovo, znajte da su vaši problemi napola riješeni ako samo možete poduzeti radnje u vezi s njima, jer on je moćan duhovni čovjek vani po imenu DR WALE kojeg sam upoznao čitajući neki članak na internetu, imate li problema u svojoj vezi i želite li trajno rješenje ili imate bilo kakvih zdravstvenih problema DR WALE će vas oduševiti svojom velikom snagom kontaktirajte ga na WhatsApp/Viber : +2347054019402 ili e-poštom: drwalespellhome@gmail.com Pomogao mi je s čarolijom koja je vratila mog muža kući nakon 9 mjeseci odvajanje, on je također sposoban pripremiti trave za bilo koju vrstu bolesti.

  OdpowiedzUsuń
 23. DR. WALE POMOZITE LJUDIMA U BILO KOJOJ VRSTI PROBLEMA U VEZAMA I BROJEVIMA NA LUTRIJI
  Vrlo je teška situacija kada igrate lutriju i nikada ne dobijete, ili nastavite osvajati nizak fond ne do 100 dolara, bio sam žrtva tako teškog života, najveći fond koji sam ikada osvojio bio je 100 dolara, a ja sam igram lutriju već gotovo 12 godina, stvari su se iznenada promijenile onog trenutka kada sam naišao na tajnu na internetu, svjedočanstvo bacača čarolija po imenu DR WALE, koji pomaže ljudima u bilo kojoj vrsti lutrijskih brojeva, kada sam otišao na internet vidio sam puno dobrih stvari koje svjedoči o DR. WALE. sada sam ponosni dobitnik na lutriji uz pomoć DR WALE-a, osvojio sam 1.000,0000.00 dolara i ovo obznanjujem svima koji su cijeli dan pokušavali osvojiti na lutriji, vjerujte mi da je ovo jedini način da dobijete lutrija. Još jedna dobra vijest ovdje je da je DR WALE također pomogao mojoj prijateljici da vrati svog muža koji ju je ostavio zbog druge žene. sad kad moja prijateljica živi sretna sa svojim mužem. DR WALE-a možete kontaktirati putem: WhatsApp/Viber +2347054019402 ILI e-pošte: drwalespellhome@gmail.com

  DR WALE vam također može pomoći da riješite ove probleme

  (1) Vratiti bivšeg ljubavnika.
  (2) Biljni lijek i duhovno iscjeljivanje.
  (3) Želite biti unaprijeđeni u svom uredu.
  (4) Čarolija za trudnoću.
  (5) Dobiti sudski spor.

  OdpowiedzUsuń
 24. Nakon šest godina u braku s mojim mužem, moj muž je počeo izlaziti s drugim ženama i pokazivati mi hladnu ljubav, nekoliko puta mi je prijetio da će me ostaviti ako se usudim pitati ga o njegovim aferama s drugim ženama. Bila sam potpuno shrvana i zbunjena sve do stare moj mi je prijatelj rekao za internetskog čarača po imenu DR WALE koji pomaže ljudima riješiti svoje probleme u vezi i braku pomoću moći ljubavi. ovo je pokušaj, kad sam kontaktirala dr. WALE-a rekao mi je sve što moram učiniti i učinila sam i pomogao mi je baciti ljubavnu čaroliju i za nekoliko tjedana moj mi se muž vratio i počeo se ispričavati, sada je prestao izlaziti sa ženama i on je sa mnom zauvijek i stvarno. Kontaktirajte DR WALE putem WhatsAppa/Vibera: +2347054019402
  E-MAIL: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 25. Mnogo su bacača čarolija na internetu, ali DR WALE je drugačiji od njih. DR WALE će biti vaše posljednje autobusno mjesto. DR WALE je prava osoba koja će vam također pomoći da riješite sve svoje probleme. Uz njegovu pomoć sva će vaša tuga nestati, a on će vam vratiti sreću. Kada sam upoznala DR WALE-a, objasnila sam mu sve probleme koje sam imala sa svojim mužem kojeg je napustio da bi ostao s drugom ženom. Ostavio je mene i djecu bez ičega. Nakon svih mojih objašnjenja, DR WALE mi je rekao da moram platiti za STAVKE što sam i učinio. Zatim mi je rekao da će čarolija proraditi danima na koje ja čekam. I moje iznenađenje nakon nekoliko dana primila sam poziv glas mog supruga koji je plakao na telefonu i rekao mi da ne zna što ga je spopalo. molio me za oproštenje i rekao mi da se vraća kući. Upravo sada svi ponovno živimo sretno zajedno. Sve hvala DR WALE-u za sjajan rad. I vi možete kontaktirati DR WALE-a na WhatsApp/Viber: +2347054019402 ILI Email: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 26. udala sam se za svog dečka iz srednje škole, oboje imamo troje djece. živjeli smo dobro sve dok nas njegova maćeha nije došla posjetiti. nakon tjedan dana kad je otišla, i moj se muž počeo čudno ponašati, bila sam i ja. Bio sam šokiran i iznenađen jer nikad nisam znao što sam krivo učinio. rekao mi je da prekida naš brak i da će povesti i djecu sa sobom. jer znam da moj muž nije bio takav čovjek s lošim srcem, samo sam trebala tražiti rješenje na vrijeme. tako sam naišao na DR WALE-a i vidio mnogo dobrih svjedočanstava o njemu. pa sam ga kontaktirao i rekao mu sve što se događa sa mnom. DR WALE mi je rekao da će pripremiti čaroliju za mene, i zamolio me da uzmem neke stvari koje sam također platio. Nakon što je bacio čini za mene, ispostavilo se da iza svega što se događalo u našem braku stoji maćeha mog muža. previše je razdvojila mene i mog muža, moja supruga maćeha je sada posramljena. sve zahvaljujući DR WALE-u koji je došao s pravom da mi pomogne iz ove nevolje. DR WALE je dobar čovjek od svojih riječi. možete se i vi javiti, i on će vam vratiti sreću. WhatsApp/Viber: +2347054019402 ILI Email: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 27. Anonimowy15/3/23 16:03

  Pozdrav prijatelji, drago mi je što mogu podijeliti svoje iskustvo s dr. Ajayijem, prolazila sam kroz teške trenutke u vezi jer je moj godinu dana mlađi zaručnik iznenada rekao da bismo trebali otkazati vjenčanje, da on više nije zainteresiran za mene, ja bila zbunjena i tražila pomoć, tako sam upoznala dr. Ajayija na internetu koji je napravio ljubavnu čaroliju i moj zaručnik je kleknuo da se ispriča i zahvaljujući dr. Ajayiju, sretno smo u braku. Kontaktirajte Dr. Ajayi Whatsapp: +2347084887094 nećete požaliti.

  OdpowiedzUsuń
 28. Anonimowy24/3/23 15:56

  Rado bih vam svima rekla da sam uspjela okončati problem razvoda i obnoviti svoj brak, ne znam što je spopalo mog muža da je podnosio zahtjev za razvod, pokušala sam ga odgovoriti od toga, ali nije me poslušao, nisam imao drugu opciju nego potražiti pomoć gdje god sam se mogao sjetiti i otišao sam toliko da kontaktiram dr. Ajayija i sada mi je drago što sam od njega zatražio pomoć. Jer da nije bilo dr. Ajayija, ne znam što bi bilo s mojim brakom, jer sam voljela svog muža i nisam mogla podnijeti da ga izgubim. Čarolija je djelovala poput magije, moj se muž promijenio i počeo pokazivati ljubav umjesto razvoda koji je planirao. Presretna sam što mi je sada sve na svom mjestu. Rado bih preporučio dr. Ajayija svima koji imaju probleme u braku i žele tome stati na kraj. Ako trebate pomoć pravog bacača čarolija, kontaktirajte Dr Ajayija na Whatsapp / Viber : +2347084887094 ili e-mail : drajayi1990@gmail.com, vjerujem da vas neće iznevjeriti.

  OdpowiedzUsuń
 29. Anonimowy16/5/23 03:46

  HITNO VAM TREBA BACAC ČARONICA DA VAM POMOGNE VRATITI BIVŠEG PARTNERA DR WALE JE PRAVA OSOBA ZA VAS. WHATSAPP/VIBER: +2347054019402

  POZDRAV, tražila sam pomoć kako da vratim bivšu ljubavnicu koja je prekinula sa mnom prije tri godine... Bila sam traumatizirana prekidom i skoro sam htjela počiniti samoubojstvo, ali hvala Bogu da sam dobila kontakt s DR WALEOM, duhovnim ocem koji mi je pomogao da vratim svoju bivšu ljubavnicu nakon mnogo traženja pomoći s različitih mjesta. Kad sam stupio u kontakt s DR WALEOM, sve sam mu objasnio pa mi je dao riječi ohrabrenja i rekao mi da će pripremiti čaroliju za mene koja će mi pomoći da vratim svog bivšeg ljubavnika u roku od nekoliko tjedana i sati. vjerovao sam u njegove riječi jer me na njega uputio prijatelj kojem je on pomogao i upravo sada se moj bivši ljubavnik vratio i živimo sretno zajedno kako bismo se vjenčali sljedeći mjesec. Ako trebate bilo kakvu pomoć poput povratka ljubavnika, čarolije za dobitak na lutriji, čarolije crne magije ITD. Onda, predlažem da sada stupite u kontakt s DR WALEOM preko njegovog
  WhatsApp/Viber: +2347054019402 ILI Email: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 30. Pozdrav svima, želim podijeliti svoje nevjerojatno iskustvo s najvećim čaračem dr. WALEOM. Suprug me varao i kad sam saznala da smo se posvađali što je dovelo do toga da on zatraži razvod, plakala sam i razboljela sam se jer sam ga stvarno voljela. kad sam tražio ljubavne citate na internetu, vidio sam ljude kako pričaju o njemu i njegovom sjajnom radu čiji je slučaj sličan mom, ostavili su njegove podatke za kontakt, kontaktirao sam ga i rekao mi je da se ne brinem da će nakon nekoliko tjedana otkazati razvod i da moj muž će mi se vratiti nakon što učinim sve što je tražio od mene, na moje najveće iznenađenje sljedećeg dana navečer to je bio moj muž, kleknuo je moleći me da ga prihvatim natrag, hvala vam još jednom, dr. WALE, vi ste doista blagoslov meni. On vam također može pomoći. kontaktirajte putem WhatsAppa/Vibera: +2347054019402 ili e-pošte: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 31. Anonimowy4/6/23 09:45

  Pozdrav svima ovdje!! Moja zaručnica lezbijka koja me ostavila se vratila, želim podijeliti svoje svjedočanstvo to je moja sreća sa svima vama na ovoj stranici, prošle godine moja žena lezbijka ostavila me zbog druge žene, napustila me samog i nedostaje mi, jer je sve bilo tako teško za mene jer je stvarno jako volim, nisam gubio nadu dajem sve od sebe da je vratim dok sam tražio na internetu i čitao svjedočanstva dr. WALE-a kako je pomagao ljudima da se vrate bivšu ljubavnicu, imao sam nema mogućnosti nego potražiti pomoć, kontaktirao sam dr. WALE-a i objasnio mu svoj problem, dr. WALE mi jamči da se ne brinem, to će mi pomoći da bacim ljubavnu čaroliju za mene, koja će vratiti moju ženu lezbijku i uvjeriti me u roku od tjedan, bilo je to kao magija, moja supruga koja me je ostavila sigurno se vratila, nisam mogao vjerovati kada je ostavila drugu damu i vratila mi se s toliko ljubavi i brižne volje da smo sada zajedno, nikada ovo neću zaboraviti pomoć koju je dr. WALE učinio za mene, ljubavna čarolija koja mi je vratila ženu. Ako ste ovdje i trebate pomoć da vratite svog bivšeg, kontaktirajte dr WALE-a putem ovog WhatsApp/Vibera: +2347054019402 ILI e-pošte: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 32. Anonimowy15/6/23 20:34

  Nikada nisam vjerovala u bacanje čini ili magiju dok nisam upoznala dr. Ajayija kojeg sam kontaktirala preko njegovog broja: +2347084887094 na WhatsAppu, prolazila sam kroz problematična razdoblja u braku jer je moj muž rekao da ne želi više imati ništa sa mnom nakon 9 godina brak, stvarno volim svog muža pa tražim pomoć da riješim stvari u svom braku, dok sam pregledavao vidio sam gdje je jedan muškarac preporučio dr. Ajayija jer mu je čarolijom pomogao da napreduje na svom radnom mjestu, obratio sam se Dr. Ajayi i objasnio sam mu sebe, rekao mi je što trebam učiniti kako bih vratio mir u svoj dom nakon što sam slijedio sve njegove upute, moj se muž predomislio i živimo sretno i više nikada nije spomenuo ništa u vezi s razvodom. Kontaktirajte dr. Ajayija danas za bilo koji problem u vezi ili bilo koji aspekt života i on će pronaći rješenja za vaš problem. Viber / WhatsApp broj: +2347084887094 ili Email:drajayi1990@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 33. Želim svjedočiti o moćnom DR WALE-u koji je spasio moj brak. Mora da sam jedan od rijetkih koji nemaju problema pokazati i reći ljudima koliko sam zahvalan što su moj brak učinili melodičnim i glatkim. Pokušavala sam biti pozitivnija u vezi s brakom s mužem, čini se da je trajalo čitavu vječnost. Druga žena mi je odvela muža i oboje su se preselili. Plakala sam i tražila da se vrati, ali odbijao je primati moje pozive niti mi uzvratiti poruke. Prijatelj me upoznao sa snažnim bacačem čarolija po imenu DR WALE koji mi je pomogao da bacim vrlo moćnu ljubavnu čaroliju koja mi je vratila muža za nekoliko tjedana. Bila sam zadivljena i iznenađena kada me je moj suprug nazvao da me moli za oprost zbog moćne ljubavne čarolije DR WALE-a. Nemojte propustiti kontaktirati DR WALE-a na sljedeće načine ako imate bilo kakav problem u braku ili vezi. Možete ga nazvati ili mu pisati direktno putem WhatsApp/Vibera: +2347054019402 ILI E-maila:
  drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 34. Anonimowy12/7/23 23:11

  Ponekad se u našim brakovima dogode sranja, ali neće uvijek trajati kad se borimo da ih popravimo, imala sam problema s brakom Srpanj 2021. bilo je užasno iskustvo da sam skoro izgubila brak, moj je muž mislio da varam jer sam uvijek primati pozive s posla pokušala sam ga natjerati da shvati da su oni samo moji suradnici nikad mi nije vjerovao podnio je zahtjev za razvod i papiri su vani, bilo mi je to kao san, ali sve je to bila stvarnost, trebao sam ga zaustaviti jer volim ga, bio je to prekrasan brak i nisam mogla ni zamisliti da napustim brak, morala sam potražiti pomoć od DR WALE-a, objasnila sam mu svoju situaciju i naravno da mi je pomogao, pripremio je ljubavnu čaroliju za mene i uvjerio me u sigurnost, Moj muž je zaustavio razvod i ponovno me voli, Zato sam ovdje da kažem ljudima o DR WALE-u i kako mi je pomogao. Ako prolazite kroz probleme u braku i vezi, kontaktirajte ga na njegov WhatsApp/Viber: +2347054019402 ILI e-mail: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 35. Anonimowy20/7/23 01:29

  Pozdrav gledateljima na mreži, ovdje sam da podijelim svoje svjedočanstvo o tome kako mi je pomoglo da vratim svoju ženu. Bio sam varalica i žena me nekoliko puta uhvatila. Pokušao sam se popraviti i svaki put sam završio varajući iznova i iznova. Pretpostavljam da nisam shvatio što mi je značila dok me nije ostavila na miru. Počeo sam pronalaziti način da je vratim, ali čini se da ništa nije išlo savršeno dok nisam naišao na članak o DR. WALE-u koji je pomogao mnogim ljudima diljem svijeta da povrate svoje veze. Stupio sam u kontakt s njim na njegovom WhatsApp broju preko +2347054019402 i on me uvjerio da će mi se žena vratiti u roku od nekoliko tjedana s njegovim moćnim magijama, a ja sam platio određeni iznos eura za materijale potrebne za rad. Iznenađujuće, moja žena se vratila kući nakon nekoliko tjedana govoreći da me još uvijek voli i zakleo sam se da je više nikada neću varati. Sve zahvaljujući DR WALE-u. WhatsApp/Viber: +2347054019402 ili drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 36. UČINKOVIT I MOĆAN BACAC LJUBAVNIH ČAROJA DR WALE
  Muž me je odbacio nakon pet (5) godina braka samo zato što ga je druga žena začarala i ostavio mene i dijete da patimo. Jednog dana dok sam čitao po webu, vidio sam post o tome kako ovaj bacač čarolija na ovom WHATSAPP-u +2347054019502 pomaže ženi da vrati svog muža i dao sam mu odgovor na njegov WHATSAPP i on mi je rekao da je žena imala uroke na mog muža i rekao mi je da će mi pomoći i nakon nekoliko dana da ću dobiti svog muža nazad. Vjerovao sam mu i danas mi je drago što vas sve obavještavam da ovaj bacač čarolija ima moć vratiti ljubavnike. jer sam sada sretna sa svojim mužem. Hvala za DR WALE. Kontaktirajte ga na WhatsApp/Viber broj: +2347054019402 ili E.mail: drwalespellhome@gmail.com Hvala vam DR WALE. Neka vas vaši bogovi uvijek nagrade za vaše dobro.

  OdpowiedzUsuń
 37. Anonimowy2/8/23 18:01

  Skoro sam si oduzela život zbog muža koji me je ostavio i prestao se javljati na moje pozive. Rekao je da me više ne voli, pokušala sam ga moliti, ali on mi neće odgovoriti sve dok se nismo posvađali i raskinuli šest mjeseci, nakon čega sam shvatila da ne mogu otići bez njega. Pokušao sam sve da ga vratim, ali nisam uspio. sve dok nisam naišla na ovog čovjeka koji se zove DR WALE na internetu, kontaktirala sam ga i rekla mu sve što se dogodilo između mene i mog muža prije nego što smo se rastali. Zamolio me da se previše ne bojim da će opet sve biti u redu. rekao mi je da platim predmete koje će koristiti u pripremi ljubavne čarolije za mene i ja sam platila i slijedim sve savjete i upute koje mi je dao. Nakon što mi je pomogao da bacim ljubavnu čaroliju i gle, moj se muž vratio u roku od tjedan dana. moleći me za oproštenje, bio sam tako iznenađen da bacač uroka poput DR WALE-a još postoji. Ako itko ovdje treba pomoć, sa svom iskrenošću, kontaktirajte DR WALE-a danas putem WhatsAppa/Vibera: +2347054019402 ili e-pošte: drwalespellhome@gmail.com
  doista ste najbolji DR WALE hvala vam što ste moj dom ponovno učinili sretnim domom. nikad ne mogu prestati pričati o vama gospodine. on je stvarno sjajan čovjek, možete ga kontaktirati za rješenje za bilo kakve probleme poput
  (jedna) lutrijska čarolija
  (dva) bivši natrag
  (tri) zatrudnjeti
  (četiri) lijek za bilo koju vrstu bolesti, bolesti i infekcije
  I mnogi drugi kontaktirajte ovog velikog čovjeka danas i dobijte svoje
  Problemi riješeni 100%

  OdpowiedzUsuń
 38. Dobar dan svima, ovdje sam kako bih čitavom svijetu prenijela dobre vijesti o tome kako sam vratila svog bivšeg muža. Sve je počelo kada me muž prevario s drugom ženom ne znajući da je žena čarobnica, žena je bacila čini na mog muža što je natjeralo mog muža da promijeni osjećaje prema meni i djeci i razbilo naš petogodišnji brak. Bila sam zbunjena i pod stresom zbog boli što sam samohrana majka, pa sam nazvala prijateljicu i objasnila joj svoje bračne izazove, ona me uputila i uputila da kontaktiram ovog velikog moćnog bacača čarolija po imenu DR WALE, Glavni razlog zašto je uputila da kontaktiram DR WALE-a jer je u zadnje vrijeme pročitala neka svjedočanstva na internetu koje su neki ljudi napisali o moćnom bacaču čarolija DR WALE-u i bio sam tako zadovoljan i odlučio sam potražiti pomoć od njega što je savršeno obavio bacivši čini na mog muža i iskoristivši moći druge žene koja ga je natjerala da mi se vrati i moli za oprost. Neću prestati objavljivati njegovo ime na netu zbog dobrog posla koji radi. Svima s problemima u braku, razvodom, izgubljenom ljubavnicom ili bilo kakvim problemima vezanim uz vezu, možete se obratiti na WhatsApp/Viber: +2347054019402 ili na e-mail: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 39. Ja sam iz Italije i zovem se Lisa Romano. Ovo je moj znak zahvalnosti dr. Ogundeleu, velikom čovjeku iz Johannesburga. Veliki čarolija koji mi je vratio muža u roku od 48 sati, nikad nisam povjerovala u to sve dok se moj muž nije vratio kući nakon što je dr. Ogundele bacio ljubavnu čaroliju. Ovaj post je za ljude koji će mi pomoći hvala mu i za one kojima je potrebna bilo kakva pomoć. Kontaktirajte dr. Ogundelea na njegov WhatsApp, Viber ili Telegram: +27 63 883 6445. Ovaj je čovjek toliko moćan da nisam vjerovao.

  Napomena: dr. Ogundele ima toliko moći da izliječi bilo koju vrstu bolesti i ima moć baciti čaroliju da vas dobre stvari pronađu. Ovaj muškarac ima moć učiniti da zatrudnite ako imate poteškoća da zatrudnite. Moć da vas unaprijedi na vašem radnom mjestu, obratite mu se za bilo kakav ljudski problem, koristite mirne čarolije da pronađete sreću.

  OdpowiedzUsuń
 40. MOJ partner i ja pokušavamo dobiti bebu više od tri godine, išli smo u kliniku za neplodnost oko sedam mjeseci prije nego što nam je netko rekao da kontaktiramo ovog čarobnjaka koji je tako moćan, kontaktirali smo ga na ovaj WHATSAPP +2347054019402 za da nam pomogne, tada smo mu rekli naš problem, rekao nam je da ćemo ili zatrudnjeti u veljači 2023. ili u ožujku 2023., ali nakon tri godine pokušaja bili smo na točki u kojoj smo bili spremni pokušati bilo što. I drago mi je što smo došli do DR WALE-a, jer nas je njegova čarolija za trudnoću olakšala, i iskreno vjerujem da su nam on i njegovi bogovi također pomogli, zahvalna sam za sve što je učinio. kontaktirajte ga putem WhatsAppa/Vibera: +2347054019402 ili e-pošte: drwalespellhome@gmail.com ako pokušavate dobiti dijete ili želite natrag svog ljubavnika. on ima moći da to učini, učinio je i moje,

  Nemam puno vremena provoditi na internetu) pa zato sa svima vama dijelim ovo prekrasno svjedočanstvo, koji prolazite kroz isti problem, ovo je način na koji vam online savjeti mogu pomoći da riješite svoj problem.

  1. Ljubavne čarolije
  2. Izliječen od herpesa, raka, HIV-a i drugih bolesti
  3. Čarolije za razvod
  4. Bračne čarolije
  5. Čarolije vezanja
  6. Čarolije za raskid
  7. Otjerajte bivšeg ljubavnika.
  8. Želite biti promaknuti u svom uredu.
  9. Čarolije za plodnost/čarolije za trudnoću
  10. Osvojite Powerball lutriju

  Također ga možete kontaktirati u bilo kojoj vrsti čarolije koju želite da napravi za vas još jednom hvala DR WALE-u što mi je pomogao

  OdpowiedzUsuń
 41. Prolazila sam kroz pakao u svom braku kada sam naišla na svjedočanstvo gospođe po imenu Daiva, opisala je kako je uspjela spasiti svoju vezu uz pomoć bacača čarolija po imenu dr. Ajayi jer ju je njen muškarac ostavio zbog druge žene bez njih ima bilo kakvog značaja nesporazuma, ali čarač dr. Ajayi kojeg su blagoslovili njegovi preci pomogao je s moći bacanja čarolije i njezin se čovjek vratio rekavši da ne zna što ga je spopalo, ja sam imala gotovo sličan slučaj jer moj muž želi podnijeti zahtjev za razvod, ali ne želim uništeni dom jer smo zajedno 15 godina nakon čitanja Daivinog svjedočanstva kontaktirala sam čarača dr. Ajayija i objasnila mu svoju situaciju, rekao mi je neke određene stvari koje treba učiniti i Slijedila sam njegove upute nakon tjedan dana čarolije, muž mi je rekao da mu je žao zbog svih boli kojima je nanio mene i djecu obećavši da će biti uz nas i od tada živimo u miru. Ako imate sličan problem kao što je moj ili bilo kakav problem u životu, bilo na poslu, školi ili zdravstvenim problemima, obratite se dr. Ajayiju, čarobnjaku, njegov rad je 101% zajamčen. Email :drajayi1990@gmail.com Viber ili Whatsapp : +2347084887094

  OdpowiedzUsuń
 42. Samo sam uzrujana što sam toliko puta prevarena. Hvala vam dr. Ilekhojie, volio sam da sam vas ranije pronašao, uštedjelo bi mi mnogo boli i novca. Probao sam mnogo bacača čarolija, bijele magije, energetskih iscjelitelja. Pokušao sam i ništa od njih nije uspjelo. Obećali su mi mjesec i da ću vratiti bivšeg muža jer su stvari bile komplicirane i moj se muž odselio. Potrošio sam dovoljno novca da odem na putovanje iz snova u Južnu Ameriku, ali kakva je svrha ići na putovanje iz snova bez ljubavi svog života. Dr Ilekhojie mi je dao nadu i njegova iskrenost je dašak svježeg zraka. Sada sam opet zajedno sa svojim mužem i ocem moje djece i stvari idu glatko. Hvala vam na pomoći Dr. Nazovite/Whats-app: +2348147400259 ili e-poštom: (gethelp05@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 43. Bok svima, želim podijeliti svoje nevjerojatno svjedočanstvo o tome kako me veliki čarač po imenu DR WALE financijski transformirao, još uvijek mi je teško povjerovati da sada vrijedim milijune dolara, ja sam iz Danske, već toliko dugo igram igru lutrije i nikada nisam osvojio razuman iznos, pregledavao sam stvari na internetu i naišao sam na svjedočanstvo žene koja je osvojila vrlo veliku količinu novca uz pomoć DR WALE-a koji se molio za nju i dao joj dobitne brojeve da igra , i iznenađujuće se njezino ime pojavilo među dobitnicima osvojila je 38 milijuna dolara, pa sam i ja odlučio okušati sreću kontaktirao sam DR WALE-a i također sam ga zamolio za pomoć i rekao mi je što trebam učiniti što je bio vrlo lak zadatak što sam i učinio i drugog dana nakon što je uputio dove za mene dao mi je neke brojeve i rekao mi da bih trebao ići igrati ih pa sam ujutro otišao igrati brojeve i kasnije sam tamo otišao provjeriti rezultat doživio sam šok života, vidio sam svoje ime među dobitnicima osvojio sam iznos o kojem nisam ni sanjao, usta su mi bila otvorena i nisam znao što da kažem, samo želim da svijet zna da postoji sjajan čovječe po imenu DR WALE, ako ste igrali igru lutrije i nikada niste dobili, savjetujem vam da kontaktirate DR WALE-a za pomoć i obećavam da vas nikada neće iznevjeriti, evo njegovih kontakata, WhatsApp/Viber/Telegram: +2347054019402 ili e-mail : drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń

 44. Moj bivši suprug i ja uvijek smo uspijevali ostati u prijateljskim odnosima nakon našeg razvoda u veljači. Ali uvijek sam željela ponovno biti s njim. Bilo je potrebno samo posjetiti stranicu na kojoj sam pronašla komentare dr. Ilekhojiea, jer je moj san bio otvoriti novu stranicu sa svojim mužem i živjeti sretno s njim. Dr. Ilekhojie je tražio da izvedem ritual pomirenja i ja sam prihvatio. Nakon 48 sati ritual je uspio za mene i moj suprug je nazvao da žali zbog svih svojih pogrešnih postupaka. Moj muž se vratio i mi se spremamo otići na sud i povući naše papire za razvod što je prije moguće. Ovo nije ništa manje od čuda. Hvala vam dr. Ilekhojie na vašim snažnim ritualima. Riječi nisu dovoljne da bi se cijenio vaš dobar rad. Zamoli ga za pomoć. Email gethelp05@gmail.com i telefon/WhatsApp +2348147400259

  OdpowiedzUsuń
 45. Prije 4 godine dijagnosticiran mi je miom i komplicirana endometrioza. Moje zdravstveno stanje je slamalo srce jer je uzrokovalo menstrualne grčeve, nadutost prije menstruacije, niži trbušni tlak što je rezultiralo obilnim mjesečnicama. Liječnik me je podvrgao različitim lijekovima za liječenje. Usprkos posjetu nekolicini liječnika, moje zdravlje nije išlo nabolje jer su mi mogli reći i predložiti samo operaciju. Na rubu da odustanem, otišla sam na internet potražiti barem tretman. Ali umjesto toga pronašla sam lijek. Na internetu sam pročitala svjedočanstvo jedne gospođe koja je imala miome. Podijelila je e-mail adresu dr. Ilekhojie koji joj je dao biljke i sredstva za čišćenje. Ukratko, uzimam te biljke već 3 tjedna i na svu sreću činilo se da je sve u redu nakon što sam ih uzela. Voljela bih da mogu reći da je to kraj jer od tada nemam nikakvih simptoma.
  Ne izlažite se većoj opasnosti, koristite biljni lijek posebno od dr. Ilekhojie. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte ga putem e-pošte gethelp05@gmail.com i Telegrama ili Whatsappa +2348147400259

  OdpowiedzUsuń
 46. DR WALE je rođen u obitelji nadarenih vidovnjaka. Njegov je otac mogao čitati misli i uživao je govoriti ljudima što misle. Njegova je majka također znala čitati misli, ali je imala višu moć. Bila je blagoslovljena sposobnošću da se koncentrira na nečiju želju i ostvari je!
  Trebate li pronaći ravnotežu i sreću u životu?
  Ispuniti svoju životnu svrhu i sudbinu?
  DR WALE i sedmi duh također poznat kao velike moći ovdje je spreman odgovoriti!!
  1. Popravite prekinute veze i obnovite brakove (spojite ljubavnike)
  2. Vratite izgubljenu ljubav (Bivšu ljubavnicu)
  3. Čarobni prsten i duhovna zaštita,
  4. posao Promaknuća i usluge,
  5. Otjeraj zle duhove i vradžbine,
  6. Slava i bogatstvo,
  7. Otkažite sudske sporove, brakorazvodne parnice i otpis dugova
  8. Biljke za spolno prenosive bolesti i kronične infekcije i bolesti,
  9. novčani rituali,
  10. Vratiti ukradenu robu i vratiti sudbinu,
  11. Porcija brze prodaje za trgovce,
  12. Napredujte na poslu,
  13. Oženite se s pravom ljubavi svog života,
  14. Kontrola uma i čitanje,
  15. Poništi kletve pogođenih osoba i zaustavi loše snove,
  16. Prestanite s lošim navikama,
  17. Pronađite pravog ljubavnika,
  18. Plodno bilje,
  19. Prestanite varati partnera,
  20. Čišćenje od loše sreće (uklanjanje loših čini)
  21. Preusmjerite buduće probleme..itd
  WhatsApp/Viber +2347054019402
  E-pošta: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 47. Anonimowy8/11/23 11:41

  Primijetila sam da me moj muž vara i da više nije predan našem braku. Kad sam ga pitala u čemu je problem, rekao mi je da nije sretan i da traži razvod. To me razbilo na komadiće jer je on bio jedini muškarac s kojim sam ikada bila. Tražio sam nešto na internetu kad sam vidio članak kako je dr. Ilekhojie pomogao tolikom broju ljudi u sličnoj situaciji poput moje, odmah sam ga kontaktirao i rekao mu za svoj problem.
  Obavio je konzultacije i obavio ritual pomirenja. Sve što je tražio od mene, učinila sam iz potpunog povjerenja prema njemu i za točno 3 dana, moj muž se vratio kući s posla i tražio da potpuno zaboravim na razvod i želi da se saberemo i da naš brak funkcionira . Sve je prošlo dobro zahvaljujući intervenciji dr. Ilekhojie. Ljubazno stupite u kontakt s njim ako imate problema u braku ili vezi. Broj telefona/Whatsapp +2348147400259 ili putem njegove e-pošte: gethelp05@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 48. Anonimowy9/11/23 15:31

  Pronašao sam božanskog pomagača koji je vrlo stvaran, pošten i radi ono što je rekao da će učiniti, trebalo je nekoliko dana da moja čarolija izađe na vidjelo i rezultati su nevjerojatni… blagoslovljen te i Bog te čuvao . Dobila sam bivšeg uz pomoć dr. Ilekhojieja. Cijeli život nikad nisam vidio ovako nešto. Osjećam se jako sretno i ispunjeno. Donio sam pravu odluku. Tako je stvarno i snažno!! Whatsapp ga izravno +2348147400259. Ako želite bezuvjetnu ljubav, morate se dati u potpunosti. Ljubav je predanost, a ne osjećaj. Znaj razliku. Veze zahtijevaju ozbiljnu predanost koju većina nema. Brak je još teži i većina njih nije sposobna nositi se s odgovornostima odanosti, vjernosti, predanosti i predanosti supružniku i zajedničkom životu jer to je vaš prioritet i ništa drugo nije važno. Obratite se dr. Ilekhojie i on će riješiti sve vaše probleme u braku ili vezi. E-pošta: gethelp05@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 49. Moj čovjek je ostavio mene i moju djecu zbog druge starije žene. Nije mi bilo tako lako.. Jako volim svog muža i nisam gubila nadu. Tražio sam pomoć posvuda dok nisam vidio toliko svjedočanstava o tome kako je dr. Ilekhojie pomogao tolikim ljudima i odlučio sam ga isprobati... Kontaktirao sam ga i objasnio mu. Rekao mi je da ne brinem da će mi on pomoći da se pomirim s Alexom i on će se vratiti kući. Izveo je ritual da nas ponovno spoji i nakon 2 dana, Alex koji je odbio odgovoriti na moj poziv, počeo je stalno zvati i moliti da se vrati kući. Prošla su 3 mjeseca i stvari su postajale sve bolje i bolje baš kao što je Ilekhojie obećao. On je najiskreniji pomagač kojeg sam upoznao. Možete mu se obratiti i uvjeriti se sami. WHATSAPP/NAZOVI putem +2348147400259 ili e-pošte gethelp05@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 50. Pokušavala sam 8 godina zatrudnjeti i trebala sam pomoć! išla sam doktorima, ali još ništa. Liječnici su mi objasnili da smo ja i moj suprug plodni i da ne znam gdje da se obratim. U jednom od svojih posjeta bolnici, sreo sam nekoga s kim smo iskreno razgovarali i ona je objasnila kako je čekala 15 godina dok nije upoznala dr. Ilekhojie koji joj je dao biljke koje su je učinile trudnom samo mjesec dana nakon toga. Rekla je toliko dobrih stvari o dr. Ilekhojie i morao sam se osobno uvjeriti. Prošla su 4 mjeseca otkako sam dobila biljke i već smo trudni. Zahvaljujući dr. Ilekhojie, tako sam uzbuđena što ću uskoro postati mama. Ostavljam njegovu kontakt pomoć svima koji imaju problema sa zatrudnjenjem. Vjeruj mi i zamoli ga za pomoć. Pošaljite e-poruku gethelp05@gmail.com WhatsApp +2348147400259

  OdpowiedzUsuń
 51. Nikad nisam mislila da ću se više nasmijati nakon što me muž ostavio s dvoje djece više od godinu dana. Svi napori da ga vratimo propali su i imali smo problema oko bilo čega dogovoriti se. Bojao sam se da ga neću više vidjeti sve dok na internetu nisam upoznao gospođu po imenu Dora koja mi je ispričala o sjajnim djelima dr. Ilekhojieja koji je pomogao tolikom broju ljudi s istim slučajem kao što je moj. Dala mi je njegov kontakt i odmah sam razgovarao s njim. Dr. Ilekhojie me uvjerio da je to samo izgubljena veza između nas i obećao da će se nakon pomirenja veza između mene i mog muža popraviti i da će se on sam vratiti. Kao što je i obećao, moj muž je treći dan nazvao i tražio da se vrati kući. Još uvijek sam iznenađen ovim čudom, jer je previše stvarno i sretan sam što sam vjerovao dr. Ilekhojie da mi pomogne. Njegov kontakt ostavljam ovdje za sve koji imaju problema u braku ili vezi. E-pošta: gethelp05@gmail.com whatssap +2348147400259

  OdpowiedzUsuń
 52. Anonimowy2/12/23 09:40

  Muž me ostavio na dobre 3 godine i jako sam ga voljela. Od tada sam tražio način da ga vratim. Isprobao sam mnogo opcija, ali on se nije vratio i uzalud sam potrošio mnogo novca. Posjetio sam stranicu na internetu i vidio svjedočanstva dr. Ilekhojieja i nisam se mogao kloniti jer su bila izvrsna svjedočanstva. Razgovarao sam s njim i on me vodio poput oca i izveo snažan ritual pomirenja za mene. Za točno 2 dana, moj muž je tražio da se vrati. Bilo je poput sna da je čovjek koji nije ni odgovarao na moje pozive počeo moliti da se vrati kući. Sada su stvari puno bolje jer je dr. Ilekhojie obnovio našu vezu i moja je obitelj u miru. Hvala vam gospodine i nastavit ću govoriti ljudima o vašim dobrim djelima. Pošaljite email gethelp05@gmail.com ili WhatsApp/Telegram +2348147400259

  OdpowiedzUsuń
 53. Nevjerojatno svjedočanstvo o čaraču koji mi je vratio mog muža. Sretno sam udana za lijepog i brižnog muža s dvoje djece. U mojoj obitelji prije sedam mjeseci dogodio se jako veliki problem, između mene i mog supruga. toliko strašno da je iznio slučaj na sudu radi razvoda. rekao je da više nikada ne želi ostati sa mnom i da me više ne voli. Pa se spakirao iz kuće i natjerao mene i moju djecu na teške bolove. Pokušala sam na sve moguće načine da ga vratim, nakon mnogo moljakanja, ali sve bezuspješno, a on je potvrdio da je donio odluku i više me nikada nije želio vidjeti. Tako sam jedne večeri, vraćajući se s posla, srela starog prijatelja koji je pitao mog muža. Pa sam joj sve objasnila, pa mi je rekla da jedinog načina da vratim muža je da odem kod vračare, jer je i ona to učinila da vrati svog ljubavnika. Zatim sam poslušao njezin savjet i dala mi je DR WALE WhatsApp kontakt: +2347054019402. odmah sam poslao DR WALE-u WhatsApp poruku i ispričao mu o svim bolovima i nevoljama s kojima se suočavam. DR WALE mi je rekao da više ne plačem i da opustim svoj um. Nakon mnogo razgovora s DR. WALEOM, platila sam sve materijale i predmete potrebne za bacanje čarolije, a čarač me uvjerio da ću dobiti svog muža natrag za tjedan dana. Kakva nevjerojatna izjava!! Pa je razgovarao sa mnom i rekao mi sve što trebam učiniti. Zatim je sljedeći tjedan bilo tako iznenađujuće da me nazvao moj suprug koji me nije nazvao proteklih sedam mjeseci i obavijestio me da se vraća. Tako nevjerojatna!! Tako se s puno ljubavi i radosti vratio u kuću i ispričao se za svoju grešku i za bol koju je nanio meni i mojoj djeci. Tada je od tog dana naš odnos sada bio jači nego što je bio prije uz pomoć DR. WALE-a. Savjetovat ću vam da kontaktirate DR WALE-a WhatsApp/Viber +2347054019402 ili e-mail: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 54. Bila sam povrijeđena i srce mi se slomilo kada se prije šest mjeseci dogodio veliki problem u mom braku, između mene i mog muža. toliko strašno da je iznio slučaj na sudu radi razvoda. rekao je da više nikada ne želi ostati sa mnom i da me više ne voli. Pa se spakirao iz kuće i natjerao mene i moju djecu u teške bolove. Pokušala sam na sve moguće načine da ga vratim, nakon mnogo moljakanja, ali sve bezuspješno. I potvrdio je da je donio svoju odluku, i više me nikada nije želio vidjeti. Tako sam jedne večeri, vraćajući se s posla, srela starog prijatelja koji je pitao mog muža. Pa sam mu sve objasnila, pa mi je rekao da je jedini način da vratim svog muža da posjetim čarača, jer je i njemu stvarno djelovalo. povjerenje i uvjerenje koje imam u ovo, moj prijatelj me tjera da njegove riječi shvatim ozbiljno, rekao sam mu da mi da kontakt osobe koja mu pomaže, a onda mi je dao DR WALE WHATSAPP KONTAKT: +2347054019402. I tako sam sljedećeg jutra poslao poruku dr. WALE-u. Oboje smo razgovarali i on me uvjerio da ću dobiti svog muža u roku od tjedan dana. Kakva nevjerojatna izjava, DR WALE mi je rekao sve što trebam učiniti. Iznenađujuće, moj suprug, koji me nije nazvao zadnjih šest mjeseci, nazvao me da me obavijesti da se vraća. Tako nevjerojatna!! Tako se i vratio istog dana, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se za svoju pogrešku i za bol koju je nanio meni i našoj djeci. Od tog dana, naša je veza sada bila jača nego što je bila prije. Savjetovat ću vas tamo ako imate bilo kakav problem, kontaktirajte DR WALE-a, dajem vam 100% jamstvo da će vam pomoći.. WhatsApp: +2347054019402 ili e-pošta: drwalespellhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 55. Anonimowy16/5/24 03:27

  moj me muž ostavio rekavši da je umoran od našeg braka, nakon što smo bili zajedno 12 godina i blagoslovljeni s 3 prekrasne djece, ovo je za mene bilo iznenađenje jer je moj suprug bio brižan i pun ljubavi prema meni i djeci. pa sam kontaktirala dr. Ajayija za pomoć nakon što sam pročitala dobra svjedočanstva o njemu, kako je pomogao onima koji imaju bračne probleme, nakon tjedan dana objašnjavanja svog bračnog problema dr. Ajayiju i radila sve što mi je rekao da učinim, na moje najveće iznenađenje moj se muž vratio kući nakon tri mjeseca razdvojenosti. Ponovno sam sretna žena. Ako vam je potrebna pomoć moćnog duhovnog čovjeka da riješite svoje probleme u vezi ili bilo koju drugu stvar koja vas muči u životu, kontaktirajte dr. Ajayija na telegram /Whatsapp: +2347084887094 ili e-poštu:drajayi1990@gmail.com za trajno rješenje.

  OdpowiedzUsuń

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpis szukaną frazę, następnie kliknij lupkę lub wciśnij enter

Kasyno z darmowymi spinami zawsze przyciągały nowych graczy, gracze otrzymują free spins za rejestrację lub jako ekskluzywny bonus od www.casino-online24.pl. Graj w kasyna bez weryfikacji online w www.bet-kasyno.info. Blog motoryzacyjny 2021 - kultura na drodze to priorytet.