16 marca 2020

Odszkodowanie za wypadek samochodowy - jak uzyskać i jakie problemy możesz napotkać?

Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie. Każdego dnia nad Wisłą odnotowuje się dziesiątki zdarzeń, w efekcie których mienie poszkodowanych ulega zniszczeniu, a nierzadko dochodzi do utraty zdrowia albo nawet życia. Funkcjonujący w Polsce system ubezpieczeń komunikacyjnych daje możliwość uzyskania odszkodowania. Jak się o nie starać? Jak wyglądają procedury? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać finansową rekompensatę za szkody? Dowiedz się więcej, jak przebiega proces starania się o odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawy.

Bezpośrednio po wypadku


Wypadek samochodowy to zawsze duży stres dla każdego, kto w nim uczestniczy. Zdarzenie drogowe wiąże się bowiem co najmniej ze szkodami materialnymi, najczęściej w postaci wgniecionych blach czy zepsutych podzespołów auta. Niestety bywają również zdarzenia, które mają poważne konsekwencje zdrowotne dla uczestników, wliczając trwałe kalectwo i śmierć. Niezależnie od skali szkód i obrażeń wynikających z wypadku bezpośrednio po nim powinno się zachować zimną krew. Choć trudno opanować emocje w takiej sytuacji, należy mieć świadomość, jak ważne jest odpowiednie zachowanie po zdarzeniu drogowym, również w kontekście odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy.

Ponieważ to, czy towarzystwo wypłaci odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawy w oczekiwanej przez poszkodowanego kwocie, zależy od przedstawionych dowodów, ich zbieranie warto zacząć już w momencie zdarzenia. Najpierw jednak należy się upewnić, czy żaden uczestnik wypadku nie doznał obrażeń – jeśli tak się stało, obowiązujące przepisy nakazują wezwanie policji. W miarę możliwości trzeba także zabezpieczyć miejsce zdarzenia, np. usuwając z drogi elementy, które mogą utrudniać ruch lub stanowić zagrożenie dla jego uczestników.

Identyfikacja sprawcy


Jeżeli w wypadku nikt nie ucierpiał, a sprawca wypadku został zidentyfikowany i przyznaje się do winy, nie trzeba wzywać policji. Istnieje jednak taka możliwość – wtedy zadaniem funkcjonariuszy będzie wskazanie winnego. W sytuacji, gdy uczestnicy zdarzenia nie decydują się na wzywanie policji, powinno się sporządzić wspólne oświadczenie, które precyzyjnie opisuje jego przebieg, a także zawiera informacje na temat sprawcy i poszkodowanego. Należy w nim ująć następujące dane:
 • datę, godzinę i miejsce wypadku,
 • imiona, nazwiska i dane teleadresowe sprawcy i poszkodowanego,
 • numery rejestracyjne, marki i modele pojazdów biorących udział w wypadku,
 • nazwy towarzystw, w których sprawca i poszkodowany mają wykupione polisy ubezpieczeniowe,
 • przebieg zdarzenia,
 • rodzaj i skalę szkód,
 • dane personalne i kontaktowe ewentualnych świadków,
 • podpisy sprawcy i poszkodowanego.
Wspólne oświadczenie, na podstawie którego poszkodowany będzie mógł się skutecznie starać o odszkodowanie po wypadku samochodowym z ubezpieczenia OC sprawy, może zostać sporządzone odręcznie na miejscu zdarzenia. Aby oszczędzić sobie czasu i nerwów, można przygotować wzór do wypełnienia w domu i cały czas wozić go przy sobie lub pobrać go ze strony internetowej Rzecznika Finansowego albo jednego z towarzystw ubezpieczeniowych i wydrukować. Oświadczenie powinno dokładnie opisywać, jak doszło do wypadku i jak powstały szkody.

Decydując się na sporządzenie wspólnego oświadczenia i nie wzywając policji, należy mieć świadomość, że sprawca może podważyć to, co zostało zawarte w dokumencie, argumentując zmianę zdania np. stresem powypadkowym. Wówczas sprawę ma prawo rozstrzygnąć jedynie sąd i choć można przypuszczać, że uda się poszkodowanemu ją wygrać, znacząco opóźni to wypłatę odszkodowanie z jego ubezpieczenia OC. Taki wariant można wykluczyć w przypadku sporządzenia notatki policyjnej, która jednoznacznie określa sprawcę.

Zbieranie dowodów


Mając na uwadze, że przy podejmowaniu decyzji o wypłacie odszkodowania z polisy sprawcy towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają dowody przedstawione przez poszkodowanego, bezpośrednio po wypadku warto poprosić ewentualnych świadków o potwierdzenie prawdziwej wersji wydarzeń i pozyskać od ich dane personalne oraz kontaktowe. Należy postarać się, aby świadkowie pozostali na miejscu do momentu przyjazdu policji, a w razie spisywania oświadczenia ich dane były w nim ujęte. Do materiału dowodowego warto włączyć również zdjęcia wykonane osobiście po wypadku, choćby telefonem.

Zgłoszenie szkody


Po zebraniu materiału dowodowego i wykonaniu wszystkich innych niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia należy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wykupił OC. W przypadku kierowców, którzy zawarli polisę z Bezpośrednią Likwidacją Szkód, można się zgłosić do swojego ubezpieczyciela, o ile wartość szkód jest mniejsza niż 30 000 zł i nie obejmują one obrażeń zdrowotnych. Teoretycznie termin wynosi 3 lata od daty szkody, jednak w praktyce warto zrobić to jak najszybciej, najlepiej następnego dnia roboczego, ponieważ szybkie zgłoszenie wypadku pozwala na sprawne załatwienie wszystkich formalności i skuteczne uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy.

Jak powiadomić firmę o szkodzie? Procedury zależą od przepisów obowiązujących w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym, jednak z reguły można to zrobić telefonicznie, mailowo, osobiście i listownie – forma zależy więc wyłącznie od wyboru kierowcy. Posiadany materiał dowodowy oraz inne wymagane dokumenty można zeskanować i dostarczyć elektronicznie, zanieść do oddziału firmy lub w fizycznej formie dostarczyć za pośrednictwem poczty bądź kurierem.

Wycena i wypłata odszkodowania


Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania za wypadek z OC sprawcy, jednak zanim to nastąpi, z reguły biegły oszacowuje jej wartość. W tym celu przeprowadza oględziny pojazdu lub innych rzeczy materialnych zniszczonych w efekcie zdarzenia, uprzednio kontaktując się z poszkodowanym i ustalając dogodny termin spotkania. Wycena biegłego odbywa się zawsze w razie szkód o wysokiej wartości, podczas gdy niewielkie uszkodzenia coraz częściej są wyceniane zdalnie, bez zaangażowania rzeczoznawcy.

Na podstawie oceny biegłego i bazując na specjalnych katalogach Audatex lub EurotaxGlass’s, towarzystwo dokonuje dokładnej wyceny, po czym przesyła ją poszkodowanemu, który może, choć nie musi się z nim zgodzić. Akceptacja wyceny jest ważna przy wyborze gotówkowego modelu rozliczenia, który polega na tym, że odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku otrzymuje się w formie pieniężnej i we własnym zakresie dokonuje się niezbędnych napraw. Decydując się na wariant bezgotówkowy, wycena towarzystwa w praktyce nie ma znaczenia, ponieważ wszystkie rozliczenia odbywają się pomiędzy firmą ubezpieczeniową a warsztatem, który zajmuje się przywróceniem pojazdu do sprawności.

W praktyce likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd różni się od teoretycznych rozważań kwotą przyznanego nam odszkodowania. Niestety wysokość wypłacanych odszkodowań komunikacyjnych w znacznej większości pozostawia wiele do życzenia. Zakłady ubezpieczeń zwykle dość mocno zaniżają kwotę wyceny szkody ( jak to rozpoznać w naszym kosztorysie opisano tutaj: https://www.take-care.com.pl/zanizone-odszkodowanie-oc.html ) i poszkodowany otrzymuje odszkodowanie, które nie pozwala na profesjonalną naprawę swojego auta.
Jeżeli otrzymaliśmy zaniżone odszkodowanie i nie zgadzamy się z wyceną, należy odwołać się od zaproponowanej wyceny. W odpowiedzi towarzystwo może przyznać poszkodowanemu rację lub nie zgodzić się z nim – odrzucenie odwołania oznacza, że jedyną drogą na uzyskanie odszkodowania w oczekiwanej wysokości jest rozprawa w sądzie. Warto pamiętać, że może ono obejmować nie tylko wartość szkód w mieniu i obrażeń cielesnych i psychicznych, ale również wyrównanie za utratę rynkowej wartości auta, koszty holowania oraz wydatki na wynajem auta zastępczego za każdy dzień do momentu zakończenia naprawy pojazdu zniszczonego w wypadku.

Co może obejmować odszkodowanie z OC sprawcy


Na odszkodowanie za OC sprawcy za wypadek, w którym doszło do obrażeń cielesnych lub psychicznych, składaj się koszty następujących świadczeń, usług i zdarzeń:
 • leczenie i rehabilitacja,
 • utracony dochód,
 • renta,
 • rekompensata za cierpienie (również psychiczne),
 • zadośćuczynienie za pogorszenie się sytuacji materialnej,
 • urządzenie pogrzebu osoby bliskiej zmarłej w zdarzeniu,
 • renta alimentacyjna z tytułu śmierci bliskiej osoby.

Aby uzyskać rekompensatę za powyższe świadczenia, konieczne jest ich udokumentowanie, dlatego należy zbierać wszelkie paragony, rachunki i faktury za usługi medyczne, rehabilitacyjne czy funeralne. Co ważne, dotyczy to kosztów nie tylko samych usług, ale również wydatków na dojazdy do lekarza czy kliniki rehabilitacyjnej. Z kolei w celu otrzymania odszkodowania z OC sprawcy za wypadek z tytułu utraconych dochodów trzeba udowodnić ich skalę i pokazać, że np. przez miesiąc braku możliwości wykonywania zawodu utraciło się 20% pensji.

Dopłaty do odszkodowań w Take Care Polska


Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyceny czy wypłaconego odszkodowania z powodu wypadku zawsze można się zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania wyczerpujących wyjaśnień. Firma ma obowiązek udzielenia zrozumiałych, niezbędnych informacji, jednak w praktyce współpraca z towarzystwem często jest problematyczna i dla przeciętnego Kowalskiego zbyt czasochłonna. Dlatego warto rozważyć wsparcie ze strony fachowych przedsiębiorstw, które zajmują się uzyskiwaniem dopłat do odszkodowań.

Jako Take Care Polska działamy w imieniu osób, które nie mają czasu lub chęci na załatwianie formalności związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za wypadek drogowy z OC sprawcy. Zajmujemy się dopłatami do odszkodowań OC / AC, gwarantując bezzwrotną dopłatę do szkody niezależnie od tego, jak potoczy się postępowanie. Jesteśmy do dyspozycji kierowców, którzy nie zgadzają się z decyzją towarzystwa z uwagi na zbyt niską wycenę, która uniemożliwia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Gwarantujemy oszczędność czasu i wypłatę kwoty, której wysokość jest w pełni satysfakcjonująca dla poszkodowanego.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy odszkodowania.

4 komentarze:

 1. Anonimowy16/3/20 23:13

  Ktoś korzystał z takiej dopłaty?

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety na polskich drogach wypadków nie brakuje. W obecnym czasie w dobie pandemii, gdzie ruch jest zmniejszony wypadków nadal nie brakuje. Uważajmy na siebie i swoich bliskich, brawura nie opłaca się, a jej skutki możemy odczuwać nie tylko finansowo ale i zdrowotnie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Cenne i bardzo przydatne informacje. O pomoc w odszkodowaniu warto zgłosić się do dobrej kancelarii adwokackiej.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja miałem w zeszłym tygodniu wypadek na autostradzie w Niemczech i byłem strasznie zaaferowany tą sytuacją. Nigdy wcześniej nie miałem takiego doświadczenia, ale zachowałem zimną krew znalazłem firmę z Polski https://laweta-hamburg.com.pl/
  , która zabrała mój samochód do kraju. Teraz będę naprawiał samochód z OC sprawcy, ponieważ ja jestem poszkodowanym w tym wypadku. Po prostu byłem w złym miejscu o złej porze.

  OdpowiedzUsuń

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpis szukaną frazę, następnie kliknij lupkę lub wciśnij enter