Kamera samochodowa to niezwykle użyteczny gadżet każdego kierowcy. Lepiej mieć swoją ,,czarną skrzynkę" i oby się nigdy nie przydała niż jej nie mieć a żeby choć raz była potrzebna. Wideorejestrator zdecydowanie ułatwia dochodzenie swoich roszczeń od pozostałych kierowców. Warto więc zadbać aby był jak najlepszej jakości. Vantrue to marka kamer samochodowych premium, gdzie jakość zdecydowanie przewyższa cenę.

16 marca 2020

Odszkodowanie za wypadek samochodowy - jak uzyskać i jakie problemy możesz napotkać?

Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie. Każdego dnia nad Wisłą odnotowuje się dziesiątki zdarzeń, w efekcie których mienie poszkodowanych ulega zniszczeniu, a nierzadko dochodzi do utraty zdrowia albo nawet życia. Funkcjonujący w Polsce system ubezpieczeń komunikacyjnych daje możliwość uzyskania odszkodowania. Jak się o nie starać? Jak wyglądają procedury? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać finansową rekompensatę za szkody? Dowiedz się więcej, jak przebiega proces starania się o odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawy.

Bezpośrednio po wypadku


Wypadek samochodowy to zawsze duży stres dla każdego, kto w nim uczestniczy. Zdarzenie drogowe wiąże się bowiem co najmniej ze szkodami materialnymi, najczęściej w postaci wgniecionych blach czy zepsutych podzespołów auta. Niestety bywają również zdarzenia, które mają poważne konsekwencje zdrowotne dla uczestników, wliczając trwałe kalectwo i śmierć. Niezależnie od skali szkód i obrażeń wynikających z wypadku bezpośrednio po nim powinno się zachować zimną krew. Choć trudno opanować emocje w takiej sytuacji, należy mieć świadomość, jak ważne jest odpowiednie zachowanie po zdarzeniu drogowym, również w kontekście odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy.

Ponieważ to, czy towarzystwo wypłaci odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawy w oczekiwanej przez poszkodowanego kwocie, zależy od przedstawionych dowodów, ich zbieranie warto zacząć już w momencie zdarzenia. Najpierw jednak należy się upewnić, czy żaden uczestnik wypadku nie doznał obrażeń – jeśli tak się stało, obowiązujące przepisy nakazują wezwanie policji. W miarę możliwości trzeba także zabezpieczyć miejsce zdarzenia, np. usuwając z drogi elementy, które mogą utrudniać ruch lub stanowić zagrożenie dla jego uczestników.

Identyfikacja sprawcy


Jeżeli w wypadku nikt nie ucierpiał, a sprawca wypadku został zidentyfikowany i przyznaje się do winy, nie trzeba wzywać policji. Istnieje jednak taka możliwość – wtedy zadaniem funkcjonariuszy będzie wskazanie winnego. W sytuacji, gdy uczestnicy zdarzenia nie decydują się na wzywanie policji, powinno się sporządzić wspólne oświadczenie, które precyzyjnie opisuje jego przebieg, a także zawiera informacje na temat sprawcy i poszkodowanego. Należy w nim ująć następujące dane:
 • datę, godzinę i miejsce wypadku,
 • imiona, nazwiska i dane teleadresowe sprawcy i poszkodowanego,
 • numery rejestracyjne, marki i modele pojazdów biorących udział w wypadku,
 • nazwy towarzystw, w których sprawca i poszkodowany mają wykupione polisy ubezpieczeniowe,
 • przebieg zdarzenia,
 • rodzaj i skalę szkód,
 • dane personalne i kontaktowe ewentualnych świadków,
 • podpisy sprawcy i poszkodowanego.
Wspólne oświadczenie, na podstawie którego poszkodowany będzie mógł się skutecznie starać o odszkodowanie po wypadku samochodowym z ubezpieczenia OC sprawy, może zostać sporządzone odręcznie na miejscu zdarzenia. Aby oszczędzić sobie czasu i nerwów, można przygotować wzór do wypełnienia w domu i cały czas wozić go przy sobie lub pobrać go ze strony internetowej Rzecznika Finansowego albo jednego z towarzystw ubezpieczeniowych i wydrukować. Oświadczenie powinno dokładnie opisywać, jak doszło do wypadku i jak powstały szkody.

Decydując się na sporządzenie wspólnego oświadczenia i nie wzywając policji, należy mieć świadomość, że sprawca może podważyć to, co zostało zawarte w dokumencie, argumentując zmianę zdania np. stresem powypadkowym. Wówczas sprawę ma prawo rozstrzygnąć jedynie sąd i choć można przypuszczać, że uda się poszkodowanemu ją wygrać, znacząco opóźni to wypłatę odszkodowanie z jego ubezpieczenia OC. Taki wariant można wykluczyć w przypadku sporządzenia notatki policyjnej, która jednoznacznie określa sprawcę.

Zbieranie dowodów


Mając na uwadze, że przy podejmowaniu decyzji o wypłacie odszkodowania z polisy sprawcy towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają dowody przedstawione przez poszkodowanego, bezpośrednio po wypadku warto poprosić ewentualnych świadków o potwierdzenie prawdziwej wersji wydarzeń i pozyskać od ich dane personalne oraz kontaktowe. Należy postarać się, aby świadkowie pozostali na miejscu do momentu przyjazdu policji, a w razie spisywania oświadczenia ich dane były w nim ujęte. Do materiału dowodowego warto włączyć również zdjęcia wykonane osobiście po wypadku, choćby telefonem.

Zgłoszenie szkody


Po zebraniu materiału dowodowego i wykonaniu wszystkich innych niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia należy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wykupił OC. W przypadku kierowców, którzy zawarli polisę z Bezpośrednią Likwidacją Szkód, można się zgłosić do swojego ubezpieczyciela, o ile wartość szkód jest mniejsza niż 30 000 zł i nie obejmują one obrażeń zdrowotnych. Teoretycznie termin wynosi 3 lata od daty szkody, jednak w praktyce warto zrobić to jak najszybciej, najlepiej następnego dnia roboczego, ponieważ szybkie zgłoszenie wypadku pozwala na sprawne załatwienie wszystkich formalności i skuteczne uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy.

Jak powiadomić firmę o szkodzie? Procedury zależą od przepisów obowiązujących w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym, jednak z reguły można to zrobić telefonicznie, mailowo, osobiście i listownie – forma zależy więc wyłącznie od wyboru kierowcy. Posiadany materiał dowodowy oraz inne wymagane dokumenty można zeskanować i dostarczyć elektronicznie, zanieść do oddziału firmy lub w fizycznej formie dostarczyć za pośrednictwem poczty bądź kurierem.

Wycena i wypłata odszkodowania


Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania za wypadek z OC sprawcy, jednak zanim to nastąpi, z reguły biegły oszacowuje jej wartość. W tym celu przeprowadza oględziny pojazdu lub innych rzeczy materialnych zniszczonych w efekcie zdarzenia, uprzednio kontaktując się z poszkodowanym i ustalając dogodny termin spotkania. Wycena biegłego odbywa się zawsze w razie szkód o wysokiej wartości, podczas gdy niewielkie uszkodzenia coraz częściej są wyceniane zdalnie, bez zaangażowania rzeczoznawcy.

Na podstawie oceny biegłego i bazując na specjalnych katalogach Audatex lub EurotaxGlass’s, towarzystwo dokonuje dokładnej wyceny, po czym przesyła ją poszkodowanemu, który może, choć nie musi się z nim zgodzić. Akceptacja wyceny jest ważna przy wyborze gotówkowego modelu rozliczenia, który polega na tym, że odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku otrzymuje się w formie pieniężnej i we własnym zakresie dokonuje się niezbędnych napraw. Decydując się na wariant bezgotówkowy, wycena towarzystwa w praktyce nie ma znaczenia, ponieważ wszystkie rozliczenia odbywają się pomiędzy firmą ubezpieczeniową a warsztatem, który zajmuje się przywróceniem pojazdu do sprawności.

W praktyce likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd różni się od teoretycznych rozważań kwotą przyznanego nam odszkodowania. Niestety wysokość wypłacanych odszkodowań komunikacyjnych w znacznej większości pozostawia wiele do życzenia. Zakłady ubezpieczeń zwykle dość mocno zaniżają kwotę wyceny szkody ( jak to rozpoznać w naszym kosztorysie opisano tutaj: https://www.take-care.com.pl/zanizone-odszkodowanie-oc.html ) i poszkodowany otrzymuje odszkodowanie, które nie pozwala na profesjonalną naprawę swojego auta.
Jeżeli otrzymaliśmy zaniżone odszkodowanie i nie zgadzamy się z wyceną, należy odwołać się od zaproponowanej wyceny. W odpowiedzi towarzystwo może przyznać poszkodowanemu rację lub nie zgodzić się z nim – odrzucenie odwołania oznacza, że jedyną drogą na uzyskanie odszkodowania w oczekiwanej wysokości jest rozprawa w sądzie. Warto pamiętać, że może ono obejmować nie tylko wartość szkód w mieniu i obrażeń cielesnych i psychicznych, ale również wyrównanie za utratę rynkowej wartości auta, koszty holowania oraz wydatki na wynajem auta zastępczego za każdy dzień do momentu zakończenia naprawy pojazdu zniszczonego w wypadku.

Co może obejmować odszkodowanie z OC sprawcy


Na odszkodowanie za OC sprawcy za wypadek, w którym doszło do obrażeń cielesnych lub psychicznych, składaj się koszty następujących świadczeń, usług i zdarzeń:
 • leczenie i rehabilitacja,
 • utracony dochód,
 • renta,
 • rekompensata za cierpienie (również psychiczne),
 • zadośćuczynienie za pogorszenie się sytuacji materialnej,
 • urządzenie pogrzebu osoby bliskiej zmarłej w zdarzeniu,
 • renta alimentacyjna z tytułu śmierci bliskiej osoby.

Aby uzyskać rekompensatę za powyższe świadczenia, konieczne jest ich udokumentowanie, dlatego należy zbierać wszelkie paragony, rachunki i faktury za usługi medyczne, rehabilitacyjne czy funeralne. Co ważne, dotyczy to kosztów nie tylko samych usług, ale również wydatków na dojazdy do lekarza czy kliniki rehabilitacyjnej. Z kolei w celu otrzymania odszkodowania z OC sprawcy za wypadek z tytułu utraconych dochodów trzeba udowodnić ich skalę i pokazać, że np. przez miesiąc braku możliwości wykonywania zawodu utraciło się 20% pensji.

Dopłaty do odszkodowań w Take Care Polska


Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyceny czy wypłaconego odszkodowania z powodu wypadku zawsze można się zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania wyczerpujących wyjaśnień. Firma ma obowiązek udzielenia zrozumiałych, niezbędnych informacji, jednak w praktyce współpraca z towarzystwem często jest problematyczna i dla przeciętnego Kowalskiego zbyt czasochłonna. Dlatego warto rozważyć wsparcie ze strony fachowych przedsiębiorstw, które zajmują się uzyskiwaniem dopłat do odszkodowań.

Jako Take Care Polska działamy w imieniu osób, które nie mają czasu lub chęci na załatwianie formalności związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za wypadek drogowy z OC sprawcy. Zajmujemy się dopłatami do odszkodowań OC / AC, gwarantując bezzwrotną dopłatę do szkody niezależnie od tego, jak potoczy się postępowanie. Jesteśmy do dyspozycji kierowców, którzy nie zgadzają się z decyzją towarzystwa z uwagi na zbyt niską wycenę, która uniemożliwia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Gwarantujemy oszczędność czasu i wypłatę kwoty, której wysokość jest w pełni satysfakcjonująca dla poszkodowanego.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy odszkodowania.

12 komentarzy:

 1. Anonimowy16/3/20 23:13

  Ktoś korzystał z takiej dopłaty?

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety na polskich drogach wypadków nie brakuje. W obecnym czasie w dobie pandemii, gdzie ruch jest zmniejszony wypadków nadal nie brakuje. Uważajmy na siebie i swoich bliskich, brawura nie opłaca się, a jej skutki możemy odczuwać nie tylko finansowo ale i zdrowotnie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Cenne i bardzo przydatne informacje. O pomoc w odszkodowaniu warto zgłosić się do dobrej kancelarii adwokackiej.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja miałem w zeszłym tygodniu wypadek na autostradzie w Niemczech i byłem strasznie zaaferowany tą sytuacją. Nigdy wcześniej nie miałem takiego doświadczenia, ale zachowałem zimną krew znalazłem firmę z Polski https://laweta-hamburg.com.pl/
  , która zabrała mój samochód do kraju. Teraz będę naprawiał samochód z OC sprawcy, ponieważ ja jestem poszkodowanym w tym wypadku. Po prostu byłem w złym miejscu o złej porze.

  OdpowiedzUsuń
 5. bardzo ciekawa opcja dla poszkodowanych. Może wpłynie to na ucywilizowanie rynku ubezpieczeń

  OdpowiedzUsuń
 6. Temat odszkodowań jest naprawdę obszerny

  OdpowiedzUsuń
 7. POZDRAV SVAKA NOVA GODINA. Samo želim da cijeli svijet zna o ovom bacaču čarolija kojega sam upoznao prije nekog vremena, ne mogu reći sve što je on učinio za mene. suprug me napustio prije dvije godine s djecom. Surfala sam internetom kad sam na internetu upoznala svjedočanstvo ovog divnog čovjeka, odlučila sam ga isprobati i moj se suprug vratio i opet smo sretni što ne mogu sve što mi je pomogao staviti u pisanje, sve što mogu reći je puno hvala, jako sam sretna i uvjerio me da radi puno magije, uključujući

  1. Čarolija ljubavi
  2. Čarolija snage
  3. Magija uspjeha
  4. Sudbina trudnoće
  5. Čarolija braka
  6. Čarolija dobro plaćenog posla
  7. Čarolija zaštite
  8. Čarolija pobjede u parnici
  9. Sreća itd.

  Ako trebate pomoć bacača čarolija, dr. alaba, kontaktirajte ga na ovu adresu e-pošte (dralaba3000@gmail.com) ili ga dodajte na whatsapp / Viber broj +2349071995123 i razgovarajte s njim o svom problemu. Dobar je čovjek i uvijek ću mu biti zahvalan.;;;;;;

  OdpowiedzUsuń
 8. IMATE LI BILO KOJU TEŠKOĆU U ŽIVOTU I ŽELITE TRAJNJE RJEŠENJE KONTAKT DR AJAYI ON JE MOĆNA KOLICINA ZA ISPRAVU NA Viberu ili WhatsAppu: +2347084887094 ili e-pošti: drajayi1990@gmail.com

  Suprug se planirao razvesti od mene govoreći da je umoran od našeg sindikata, bio sam iznenađen jer je to odjednom došlo i moj mi je instinkt rekao da nešto ide po zlu, kasnije saznajem da moj suprug ima ženu vani, pitala sam ga za to , jako se naljutio i rekao da zato želi da se razvedemo, napustio je dom 6 mjeseci kad sam vidio kontakt dr. Ajayija, bacača čarolija, žena je objasnila kako je mogla zatrudnjeti i imati vlastito dijete s biljnim lijekom nakon 9 godina braka, kontaktirao sam ga i objasnio mu svoju situaciju sa suprugom, rekao mi je da mojim suprugom manipulira mračna sila, rekao mi je neke stvari da učinim i napravim čaroliju za mene, nakon sedam dana čarolije moj se suprug vratio kući i razderao papir za razvod, sada živimo sretno, sve zahvaljujući dr. Ajayiju. Nemojte se sramiti svojih problema, potražite pomoć i riješite je.

  OdpowiedzUsuń
 9. Svi imamo svoje različite priče u životu. bili su usponi i padovi, ali ja sam bio više shrvan kad je moj zaručnik, s kojim izlazimo već 7 godina, rekao da bismo trebali prekinuti vezu, nisam doživio takvu bol kakvu sam osjećao tog dana u svom životu. Pitao sam u čemu sam pogriješio, ali rekao je da je umoran, nakon 3 mjeseca razdvajanja naišao sam na svjedočenje dame koja je govorila dobre stvari o dr. Ajayiju, bacaču čarolija koji je mnogim ljudima pomogao da vrate mir i ljubav u svom domu, stvarno volim svog muškarca i želim ga natrag u mom životu, pa sam se obratila dr. Ajayiju i objasnila si, nakon savjetovanja rečeno mi je u čemu je problem i što učiniti za obnavljanje veze, učinila sam sve što sam tražila od mene i nakon urađena je čarolija, zaručnik me kontaktirao i sad smo u sretnom braku. Ako vam treba pomoć genijalnog bacača čarolija, možete se osloniti na dr. Ajayija, vjerujem da ćete imati razloga za ponovni osmijeh. Kontaktirajte Viber / Whatsapp: +2347084887094

  OdpowiedzUsuń
 10. suočavate li se s bilo kakvim poteškoćama u životu i želite li pomoć bacača čarolija, suočite li se s razvodom i želite pomirenje dr. Ajayi je pravi i pravi čovjek za posao, stvarno je dobar u onome što radi jer je također pomogao ja da oporavim svog supruga nakon razdvajanja kontaktirajte ga na Viber / Whatsapp: +2347084887094 ili e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Možete ga dobiti za sljedeće čarolije

  ljubavna čarolija,
  Čarolija za promociju rada,
  lutrijska čarolija,
  biljni lijek za bilo koji zdravstveni problem

  OdpowiedzUsuń
 11. Suočavate li se s poteškoćama u bračnom domu? kontaktirajte dr. Ajayija danas za trajno rješenje, nemojte se sramiti podijeliti svoje probleme jer je podijeljeni problem već napola riješen, pa vas molim da kontaktirate doktora Ajayija, duhovnog čovjeka na Whatsappu / Viberu: +2347084887094, Pomogao mi je da se vratim moj suprug nakon 9 mjeseci razdvojenosti, preko rođaka upoznajem njega da je pomogao u dobivanju vlastite bebe nakon 12 godina braka bez djeteta. Rekla je da je dr. Ajayi dala biljni lijek koji joj je pomogao da zatrudni i ona donosi na zemlju zdravog dječačića. Ako ste suočeni s bilo kojim izazovom u životu, duhovno ili fizički i želite brzo rješenje, dr. Ajayi je vaša zadnja stanica.

  OdpowiedzUsuń

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpis szukaną frazę, następnie kliknij lupkę lub wciśnij enter

Kasyno z darmowymi spinami zawsze przyciągały nowych graczy, gracze otrzymują free spins za rejestrację lub jako ekskluzywny bonus od www.casino-online24.pl. Graj w kasyna bez weryfikacji online w www.bet-kasyno.info. Blog motoryzacyjny 2021 - kultura na drodze to priorytet.